GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Mae polisi a deddfwriaeth yng Nghymru yn cydnabod fwyfwy yr angen i gysylltu unigolion gyda chymorth anfeddygol o fewn cymuned a gwerth gwneud hynny er mwyn hybu a gwella iechyd a lles. Mae hyn wrth galon presgripsiynu cymdeithasol. Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o bresgripsiynu cymdeithasol a hoffai ddatblygu eu gyrfa yn y maes yma, neu sydd am wella neu ddatblygu’r gwasanaeth maent yn rhan ohono.

 

Bydd y cwrs yn meithrin dealltwriaeth fwy dwfn o agweddau cyd-destunol, damcaniaethol a chymhwysol presgripsiynu cymdeithasol, o gamau cynnar ymgysylltu â’r gymuned i werthuso llwyddiant rhaglenni.

 

Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, gyda sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Bydd hyn oll yn cael ei gefnogi gan ddarllen a thasgau annibynnol dan arweiniad, yn ogystal â sesiynau tiwtorial unigol fel sy’n berthnasol, a deunyddiau ar-lein drwy’r rhith-amgylchedd dysgu.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?

  • Cyflwyniad i fodelau iechyd meddygol a chymdeithasol
  • Tirwedd wleidyddol a deddfwriaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
  • Modelau rhagnodi cymdeithasol
  • Ymgysylltiad cymunedol
  • Gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol
  • Gwerthuso cynlluniau rhagnodi cymdeithasol
  • Y daith o asesu angen at werthuso llwyddiant

 

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn dangos beth maen nhw wedi dysgu mewn astudiaeth achos rhagnodi.

Credydau

20 credyd, Lefel 5

 

Dyddiadau Cwrs

Dydd Gwener, 10yb - 4.30yp: 12, 19, 26 Chewfror, 5, 12, 19 Mawrth 2021

Location

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffioedd

£250


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top