GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Mae cydnabyddiaeth gynyddol o bolisi a deddfwriaeth

Y syniad yma sydd wrth galon rhagnodi gymdeithasol. Cynllunnir y cwrs ar gyfer pobl sydd ag ychydig o brofiad o’r maes ac eisiau datblygu eu gyrfa neu geisio gwella neu ddatblygu eu gwasanaeth presennol.

Bydd y cwrs yn magu dealltwriaeth ddyfnach o agweddau cyd-destunol, damcaniaethol a chymhwysol rhagnodi cymdeithasol, o gamau cyntaf ymgysylltiad cymdeithasol i asesu llwyddiant y rhaglenni.

Darperir y cwrs mewn cyfres o weithdai rhyngweithiol, fydd yn cynnwys sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Cefnogir hyn gan ddarllen a thasgau annibynnol, yn ogystal â thiwtorialau fel y bo’n berthnasol a deunydd dysgu ar-lein trwy’r amgylchedd dysgu rhithwir.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?

 • Cyflwyniad i fodelau iechyd meddygol a chymdeithasol
 • Tirwedd wleidyddol a deddfwriaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
 • Modelau rhagnodi cymdeithasol
 • Ymgysylltiad cymunedol
 • Gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol
 • Gwerthuso cynlluniau rhagnodi cymdeithasol
 • Y daith o asesu angen at werthuso llwyddiant

 

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn dangos beth maen nhw wedi dysgu mewn astudiaeth achos rhagnodi.

Credydau

20 credyd, Lefel 5

 

Dyddiadau Cwrs

Amser: 9.30-4.30

 • 15/11/19
 • 22/11/19
 • 29/11/19
 • 6/12/19
 • 13/12/19

Location

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffioedd

£250


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top