GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Mae polisi a deddfwriaeth yng Nghymru yn cydnabod fwyfwy yr angen i gysylltu unigolion gyda chymorth anfeddygol o fewn cymuned a gwerth gwneud hynny er mwyn hybu a gwella iechyd a lles. Mae hyn wrth galon presgripsiynu cymdeithasol. Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o bresgripsiynu cymdeithasol a hoffai ddatblygu eu gyrfa yn y maes yma, neu sydd am wella neu ddatblygu’r gwasanaeth maent yn rhan ohono.

 

Bydd y cwrs yn meithrin dealltwriaeth fwy dwfn o agweddau cyd-destunol, damcaniaethol a chymhwysol presgripsiynu cymdeithasol, o gamau cynnar ymgysylltu â’r gymuned i werthuso llwyddiant rhaglenni.

 

Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, gyda sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Bydd hyn oll yn cael ei gefnogi gan ddarllen a thasgau annibynnol dan arweiniad, yn ogystal â sesiynau tiwtorial unigol fel sy’n berthnasol, a deunyddiau ar-lein drwy’r rhith-amgylchedd dysgu.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?

 • Cyflwyniad i fodelau iechyd meddygol a chymdeithasol
 • Tirwedd wleidyddol a deddfwriaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
 • Modelau rhagnodi cymdeithasol
 • Ymgysylltiad cymunedol
 • Gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol
 • Gwerthuso cynlluniau rhagnodi cymdeithasol
 • Y daith o asesu angen at werthuso llwyddiant

 

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn dangos beth maen nhw wedi dysgu mewn astudiaeth achos rhagnodi.

Credydau

20 credyd, Lefel 5

 

Dyddiadau Cwrs

Amser: 9.30-4.30

 • 15/11/19
 • 22/11/19
 • 29/11/19
 • 6/12/19
 • 13/12/19

Location

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffioedd

£250


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top