GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Deall Pensaernïaeth a “chredoau” yr 20fed Ganrif

Deall Pensaernïaeth a “chredoau” yr 20fed Ganrif

Mae'r cwrs byr hwn yn archwilio cyflwyniad i Bensaernïaeth. Byddwch yn dysgu am Hanes Pensaernïaeth, a'r symudiadau sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn drwy'r 20fed Ganrif, gan gofnodi newid gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a thechnolegol sylweddol a datblygiadau a thrawmâu yn hanes dynoliaeth.

 

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i:

 • adeiladu geirfa weledol o bensaernïaeth, dylunio a chelfyddydau eraill sy'n gysylltiedig â Moderniaeth, Ôl-foderniaeth, Dadadeiladaeth etc.
 • datblygu gwerthfawrogiad o sut mae newid gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a thechnolegol wedi darparu cyd-destun arbennig ar gyfer pensaernïaeth yr 20fed Ganrif, gan dorri ar ganrifoedd o draddodiad sefydledig.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys taith o amgylch Lerpwl, yn gorfforol neu ar-lein, i gofnodi'r datblygiadau hyn mewn amgylchedd go iawn, a gwerthfawrogi sut mae pensaernïaeth yn adrodd stori am ein bywydau a'r hanes rydym yn ei rannu.

 

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn cael cyflwyniad i'r pwnc drwy archwilio hanes aneddiadau dynol a'r bensaernïaeth sy'n gysylltiedig â'r rhain i osod yr olygfa ar gyfer yr 20fed Ganrif.

Bydd pynciau'r darlithoedd yn archwilio:

 • Pensaernïaeth cyn y Rhyfel Byd Cyntaf.

 • Lluniadaeth Rwsiaidd a Bauhaus yr Almaen

 • Moderniaeth

 • Y Steil Rhyngwladol

 • Moderniaeth Hwyr

 • Ôl-foderniaeth

   

 • Dadadeiladaeth

Bydd y pynciau o fewn y darlithoedd yn cynnwys archwilio iwtopia, symudiadau gwrth-hanseyddol, byw'n iach drwy ddyluniad da, datblygiadau o ran deunydd a thechnoleg, geiriau penseiri enwog: “Less is More,” “Form ever follows Function,” etc.

Asesiad

Byddwch yn cynhyrchu a darparu cyflwyniad 10 munud o hyd yn archwilio eich dealltwriaeth o'r berthynas rhwng adeilad yn y DU ag un arall o ran symudiadau dylunio'r 20fed Ganrif, a'r dylanwadau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a thechnolegol perthnasol ar eu datblygiad.

Bydd hyn yn gyfwerth ag aseiniad 1,000 gair.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 22 Mehefin 2020 ac yn parhau am chwech wythnos. Bydd angen mewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at gynnwys y cwrs a mynd i'r afael â'ch astudiaethau. 

Lleoliad

Ar-Lein

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

 

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top