GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Datblygu Rhagnodi Cymdeithasol

Mae polisi a deddfwriaeth yng Nghymru yn cydnabod fwyfwy yr angen i gysylltu unigolion gyda chymorth anfeddygol o fewn cymuned a gwerth gwneud hynny er mwyn hybu a gwella iechyd a lles. Mae hyn wrth galon presgripsiynu cymdeithasol. Mae’r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sydd â rhywfaint o brofiad o bresgripsiynu cymdeithasol a hoffai ddatblygu eu gyrfa yn y maes yma, neu sydd am wella neu ddatblygu’r gwasanaeth maent yn rhan ohono.

Bydd y cwrs yn meithrin dealltwriaeth fwy dwfn o agweddau cyd-destunol, damcaniaethol a chymhwysol presgripsiynu cymdeithasol, o gamau cynnar ymgysylltu â’r gymuned i werthuso llwyddiant rhaglenni.

Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, gyda sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Bydd hyn oll yn cael ei gefnogi gan ddarllen a thasgau annibynnol dan arweiniad, yn ogystal â sesiynau tiwtorial unigol fel sy’n berthnasol, a deunyddiau ar-lein drwy’r rhith-amgylchedd dysgu. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

  • Cyflwyniad i fodelau iechyd meddygol a chymdeithasol
  • Tirwedd wleidyddol a deddfwriaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
  • Modelau rhagnodi cymdeithasol
  • Ymgysylltiad cymunedol
  • Gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol
  • Gwerthuso cynlluniau rhagnodi cymdeithasol
  • Y daith o asesu angen at werthuso llwyddiant
Bydd yr holl gyflwyno ar-lein a bydd yr addysgu yn gymysgedd o gynnwys/gweithgareddau ar-lein a phresenoldeb mewn sesiynau byw ar y Dydd Iau. Bydd sesiynau byw yn cael eu recordio felly gall myfyrwyr gael mynediad atynt wedyn os na allant fynychu ar Dydd Iau oherwydd ymrwymiadau eraill.

Asesiad

Ar ddiwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn dangos beth maen nhw wedi dysgu mewn astudiaeth achos rhagnodi.

Credydau

20 credyd, Lefel 5 

Dyddiadau'r Cwrs

17eg Mai 2021 - 18fed Mehefin 2021

Ffioedd

£295


I gadw lle ewch i'r siop arlein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top