GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Pam Astudio Tsieinëeg?

Mae llawysgrifen hardd, iaith lafar felodig, a brawddegau barddonol ynghyd â dros 5,000 o flynyddoedd o draddodiadau arbennig mewn llenyddiaeth, y celfyddydau, a bwyd yn gwneud dysgu Tsieinëeg yn antur llawn archwilio.

Mae Tsieinëeg yn Bwysig ar gyfer eich Gyrfa! Mae Tsieina yn, a bydd yn parhau i fod, yn bartner economaidd a busnes pwysig i Unol Daleithiau America a'r byd, a bydd yn chwarae rhan gynyddol allweddol ym materion y byd yn y dyfodol. Yn ôl Cymdeithas Asia, "Mae datblygiad diweddar Tsieina yn cyflwyno gwirioneddau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd newydd sydd angen mwy o ymgysylltiad ag Unol Daleithiau America ar bob lefel. Fel sail i'r ymgysylltiad hynnw, rydym angen cynyddu nifer y bobl sy'n gallu arddangos hyfedredd ymarferol mewn Tsieinëeg."

Mae Tsieinëeg yn Ddefnyddiol! Gall siarad Tsieinëeg wella eich gallu meddyliol drwy ddysgu sut i drefnu eich meddyliau mewn patrwm neu drefniant gwahanol yn ogystal â'ch helpu i ddeall diwylliant, llenyddiaeth a hanes Tsieina.

Tsieinëeg yw'r Iaith a Siaredir Fwyaf Drwy'r Byd! Yr iaith gyntaf a siaredir fwyaf drwy'r byd! Mae mwy o bobl yn siarad Tsieinëeg na Saesneg. Tsieinëeg yw'r iaith a siaredir fwyaf drwy'r byd

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:00 - 20:00)

Dyddiadau'r cwrs

Lefel A1 yn dechrau dydd Iau 10/10/2019

Tsieinëeg Lefel dechreuwr (CEFR A1) 

Mae'r dosbarth hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:

Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn, Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.

Ffioedd

£210 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndwr nad ydynt yn Wrecsam

£50 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndwr Wrecsam*Deunyddiau heb eu cynnwys

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt

Tsieinëeg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top