GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Pam Astudio Tsieinëeg?

Mae llawysgrifen hardd, iaith lafar felodig, a brawddegau barddonol ynghyd â dros 5,000 o flynyddoedd o draddodiadau arbennig mewn llenyddiaeth, y celfyddydau, a bwyd yn gwneud dysgu Tsieinëeg yn antur llawn archwilio.

Mae Tsieinëeg yn Bwysig ar gyfer eich Gyrfa! Mae Tsieina yn, a bydd yn parhau i fod, yn bartner economaidd a busnes pwysig i Unol Daleithiau America a'r byd, a bydd yn chwarae rhan gynyddol allweddol ym materion y byd yn y dyfodol. Yn ôl Cymdeithas Asia, "Mae datblygiad diweddar Tsieina yn cyflwyno gwirioneddau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd newydd sydd angen mwy o ymgysylltiad ag Unol Daleithiau America ar bob lefel. Fel sail i'r ymgysylltiad hynnw, rydym angen cynyddu nifer y bobl sy'n gallu arddangos hyfedredd ymarferol mewn Tsieinëeg."

Mae Tsieinëeg yn Ddefnyddiol! Gall siarad Tsieinëeg wella eich gallu meddyliol drwy ddysgu sut i drefnu eich meddyliau mewn patrwm neu drefniant gwahanol yn ogystal â'ch helpu i ddeall diwylliant, llenyddiaeth a hanes Tsieina.

Tsieinëeg yw'r Iaith a Siaredir Fwyaf Drwy'r Byd! Yr iaith gyntaf a siaredir fwyaf drwy'r byd! Mae mwy o bobl yn siarad Tsieinëeg na Saesneg. Tsieinëeg yw'r iaith a siaredir fwyaf drwy'r byd

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:00 - 20:00)

Dyddiadau'r cwrs

Lefel A1 yn dechrau dydd Iau 10/10/2019

Tsieinëeg Lefel dechreuwr (CEFR A1) 

Mae'r dosbarth hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:

Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn, Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.

Ffioedd

£210 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndwr nad ydynt yn Wrecsam

£50 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndwr Wrecsam*Deunyddiau heb eu cynnwys

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt

Tsieinëeg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top