GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cyrsiau Sbaeneg

Pam dewis y cwrs hwn?


Mae dysgu unrhyw iaith newydd yn brofiad gwerth chweil, llawn hwyl. Ac nid yw dysgu Sbaeneg yn eithriad. 
A dweud y gwir, o'r holl ieithoedd gallwch chi eu dysgu, mae Sbaeneg yn ddewis arbennig o dda.
Mae Sbaeneg yn iaith swyddogol mewn dros 20 o wledydd ledled y byd. Felly bydd yn agor drysau ichi weithio, deithio, neu fyw dramor. 
Hyd yn oed os ydych yn dewis dysgu ac aros adref, mae dysgu Sbaeneg (neu unrhyw iaith) yn: 

 • gwneud lles i'ch ymennydd
 • gwella eich potensial i ennill cyflog uwch
 • agor y drws at fyd o gyfleoedd ar gyfer eich dyfodol

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:00 - 20:00)

Dyddiadau'r cwrs

 • Lefel A2 yn dechrau dydd Mawrth 08/10/2019
 • Lefel A1 yn dechrau dydd Iau 10/10/2019 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Sbaeneg Lefel dechreuwr (CEFR A1)
Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

 • cyfnewid cyfarchion syml
 • cyflwyno eu hunain ac eraill
 • Rhoi gwybodaeth bersonol ynglŷn â theulu, swydd neu astudiaethau, lle maent yn byw
 • Rhoi'r un wybodaeth am bobl eraill
 • Defnyddio rhifau 1-100, dyddiadau, amser, prisiau
 • Siopa am fwyd a dillad
 • Archebu bwyd a diod
 • Rhoi cyfarwyddiadau
 • Siarad am y tywydd
 • Defnyddio amser presennol berfau rheolaidd a rhai afreolaidd, er enghraifft ser, estar, tener, poner ayyb.

Sbaeneg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2)


Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r dosbarth nos Sbaeneg Lefel A1 neu sydd â gwybodaeth flaenorol gyfwerth.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

 • Disgrifio arferion dyddiol / bywyd teuluol
 • Disgrifio materion iechyd a bwyd
 • Disgrifio diddordebau hamdden
 • Disgrifio lleoedd i fyw (fflatiau, tai, dinasoedd, cefn gwlad)
 • Disgrifio'r byd gwaith
 • Dysgu am hanes Sbaen: symud ymlaen o unbennaeth i ddemocratiaeth
 • Defnyddio ystod o adroddiadau
 • Siarad am ddigwyddiadau / gweithgareddau yn y dyfodol
 • Siarad am ddigwyddiadau / gweithgareddau yn y gorffennol (berfau rheolaidd ac afreolaidd)

Ffioedd

 • £210 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr nad ydynt yn Wrecsam
 • £50 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
  (Deunyddiau heb eu cynnwys)

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt


Sbaeneg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Sbaeneg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2) COFRESTRWCH YMA


Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top