GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cyrsiau Ffrangeg Pam dysgu FfrangegFfrangeg yw iaith ryngwladol dawns, pensaernïaeth, y celfyddydau gweledol, theatr, ffasiwn a bwyd o safon uchel. Mae dros 200 miliwn o bobl yn ei siarad, sy'n ei gwneud y nawfed iaith fwyaf poblogaidd drwy'r byd. Mae tua 750,000 o bobl yn ei dysgu ar hyn o bryd. Os allwch chi ei darllen, gallwch gael blas ar waith gwreiddiol enwogion fel Jean-Paul Sartre, Molière a Michel Foucault, ac edmygu geiriau corysau Edith Piaf. Dyma iaith diplomyddiaeth a soffistigedigrwydd, ac mae'n iaith swyddogol i nifer o sefydliadau, o'r Cenhedloedd Unedig i'r Undeb Ewropeaidd a'r Groes Goch Ryngwladol. Mae dealltwriaeth o Ffrangeg yn rhoi mynediad i hyn i gyd ichi yn ogystal ag i wledydd fel Canada, y Swistir, Lwcsembwrg a Gwlad Belg, lle mae Ffrangeg yn cael ei defnyddio fel iaith swyddogol, ac os ydych yn hoff o wyliau mewn lleoliadau cynhesach, ystyriwch hefyd fod nifer o wledydd yn Affrica a'r Caribî yn siarad Ffrangeg, gan gynnwys Madagasgar, Moroco, Tiwnisia a'r Seychelles. Os ydych eisiau dysgu iaith, mae Ffrangeg yn ddewis gwych.

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:00 - 20:00)

Dyddiadau'r cwrs

Lefel A2 yn dechrau dydd Mawrth 08/10/2019

Lefel A1 yn dechrau dydd Iau 10/10/2019

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ffrangeg Lefel dechreuwr (CEFR A1)

Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:

  • Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.
  • Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn, Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.

Ffrangeg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2)

Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r dosbarth nos Ffrangeg Lefel A1 neu sydd â gwybodaeth flaenorol gyfwerth.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu:

  • Delio â gwybodaeth syml a dechrau mynegi eu hunain mewn cyd-destunau cyfarwydd, gan ddeall brawddegau ac ymadroddion a ddefnyddir yn aml sy'n berthnasol i fywyd pob dydd (e.e. gwybodaeth bersonol ac am deulu, siopa, daearyddiaeth leol, cyflogaeth).
  • Cyfathrebu mewn tasgau syml a chyffredin sy'n gofyn iddynt rannu gwybodaeth ar faterion cyfarwydd a bod â'r gallu i ddisgrifio'n syml elfennau o'u cefndir, amgylchedd agos a materion lle mae'r angen mwyaf yn bodoli.

Ffioedd

£210 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr nad ydynt yn Wrecsam

£50 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Deunyddiau heb eu cynnwys

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt

Ffrangeg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Ffrangeg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2) COFRESTRWCH YMA

Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top