GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

5 Rheswm dros Ddysgu Eidaleg

Gyda 65 miliwn o siaradwyr ar draws y byd, mae gan Eidaleg statws iaith swyddogol yn yr Eidal, Malta, San Marino, y Fatican a'r Swistir.

1 - Mae'n haws ei dysgu os ydych eisoes yn medru siarad Sbaeneg neu FfrangegMae Eidaleg yn debyg iawn i Sbaeneg a Ffrangeg, a gall siaradwyr yr ieithoedd hyn ddeall hyd at 60% o'r iaith ysgrifenedig a thua 25% o'r iaith lafar.

2 - Gwlad sydd â diwylliant cyfoethogMae dysgu Eidaleg yn eich galluogi i flasu llenyddiaeth y wlad drwy glasuron Eidaleg, gwylio ffilmiau gorau'r Eidal ar eu ffurf wreiddiol neu wrando ar gerddoriaeth glasurol Eidaleg heb orfod cyfieithu'r geiriau.

3 - Gwlad flaenllaw ym meysydd ffasiwn, dylunio a chelfGall siarad Eidaleg eich galluogi i ddod i gysylltiad uniongyrchol â ffasiwn neu ddylunio drwy'r wasg neu drwy allu byw ymysg celf a phobl dinasoedd fel Milan a Rhufain.

4 - Iaith fusnesMae busnesau sy'n gweithio mewn mwy nag un iaith yn deall gwerth cyflogai s'n medru siarad Eidaleg.

5 - Gwlad berffaith i ymweld â hiMae siarad Eidaleg yn eich galluogi i ryngweithio gyda phobl leol a deall yn well pa leoedd y dylid ymweld â nhw yn yr Eidal; dinasoedd a phentrefi arbennig, pob un â'i swyn ei hun.

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:30 - 23:00)

Dyddiadau'r cwrs

Lefel A2 yn dechrau dydd Mawrth 15/10/2019

Lefel A1 yn dechrau dydd Mercher 17/10/2019

Beth fyddwch yn ei astudio?

Eidaleg Lefel dechreuwr (CEFR A1)

Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

  • Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.
  • Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn, Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.


Eidaleg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2)

Mae'r dosbarth hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r dosbarth nos Almaeneg Lefel A1 neu sydd â gwybodaeth flaenorol gyfwerth.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

  • Delio â gwybodaeth syml a dechrau mynegi eu hunain mewn cyd-destunau cyfarwydd, gan ddeall brawddegau ac ymadroddion a ddefnyddir yn aml sy'n berthnasol i fywyd pob dydd (e.e. gwybodaeth bersonol ac am deulu, siopa, daearyddiaeth leol, cyflogaeth).
  • Cyfathrebu mewn tasgau syml a chyffredin sy'n gofyn iddynt rannu gwybodaeth ar faterion cyfarwydd a bod â'r gallu i ddisgrifio'n syml elfennau o'u cefndir, amgylchedd agos a materion lle mae'r angen mwyaf yn bodoli.

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt

Eidaleg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Eidaleg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2) COFRESTRWCH YMA

Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top