GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cyrsiau Almaeneg

Perffaith ar gyfer unigolion sydd eisiau dysgu iaith ar gyfer gwaith, teithio neu bleser.

 

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar y pedwar sgil iaith yn y drefn ganlynol: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Byddwch hefyd yn dysgu ychydig am ddiwylliant y wlad neu wledydd lle mae'r iaith yn cael ei siarad.

Pam astudio Almaeneg?

  • Gwella eich CV a'ch cyflogadwyedd.
  • Dysgu cyfathrebu gyda ffrindiau, cydweithwyr a chleientiaid mewn gwledydd eraill.
  • Datblygu’ch sgiliau cyfathrebu yn eich iaith eich hun yn ogystal â'ch iaith newydd.
  • Gwella eich gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.
  • Bod yn rhan o'r gymuned amlieithog.

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:00 - 20:00)

Dyddiadau'r cwrs

Lefel A2 yn dechrau dydd Mawrth 08/10/2019

Lefel A1 yn dechrau dydd Iau 10/10/2019

Beth fyddwch yn ei astudio?

Almaeneg Lefel dechreuwr (CEFR A1)

Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

  • Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.
  • Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn, Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.

Almaeneg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2)

Mae'r dosbarth hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r dosbarth nos Almaeneg Lefel A1 neu sydd â gwybodaeth flaenorol gyfwerth.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

  • Delio â gwybodaeth syml a dechrau mynegi eu hunain mewn cyd-destunau cyfarwydd, gan ddeall brawddegau ac ymadroddion a ddefnyddir yn aml sy'n berthnasol i fywyd pob dydd (e.e. gwybodaeth bersonol ac am deulu, siopa, daearyddiaeth leol, cyflogaeth).
  • Cyfathrebu mewn tasgau syml a chyffredin sy'n gofyn ichi rannu gwybodaeth ar faterion cyfarwydd a bod â'r gallu i ddisgrifio'n syml elfennau o'u cefndir, amgylchedd agos a materion lle mae'r angen mwyaf yn bodoli.

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt

Almaeneg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Almaeneg lefel Elfennol/Canolradd Is (CEFR A2) COFRESTRWCH YMA

Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top