GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cymorth Gweithredol Cŵn

Cymorth Gweithredol Cŵn

Trosolwg

Mae poblogrwydd cŵn chwilio ac achub ar draws ystod o ddisgyblaethau pwnc yn cael ei gofnodi'n fawr, ac mae'r gofyn am swyddi sy'n cefnogi hyn yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn cynyddu.

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chŵn gweithio i gwblhau peth hyfforddiant ymarferol, ond nid o reidrwydd y bobl sydd eisiau dod yn drinwyr cŵn chwilio.

Cafodd y cwrs ei ddatblygu ar y cyd â UK-K9 Training ar gyfer Rhagoriaeth, ac fe'i cefnogir gan NASDU (Asiantaeth Genedlaethol Defnyddwyr Cŵn Diogelwch).

UKK9NASDU

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

  • Rolau a Chyfrifoldebau mewn Cymorth Cŵn
  • Dulliau Cyfathrebu
  • Iechyd, Diogelwch a Deddfwriaeth
  • Rheoli a Llesiant Cŵn
  • Offer ac Adnoddau
  • Llywio a chrefft Maes

Asesiad

Byddwch angen cwblhau dau asesiad:

1. Bydd y cyntaf yn gwis byr yn cynnwys cyfres o gwestiynau amlddewis a bydd ar gael ar ein Hamgylchedd Dysgu Rhithiwr - Moodle

2. Bydd yr ail yn gofnod dysgu o weithdai a gweithgareddau ymarferol a wneir ar draws y modiwl ac mae angen ei gyflwyno bythefnos ar ôl gorffen y ddarpariaeth, i ganiatáu amser i roi cadarnhad i'r dysgu.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Cynnwys ar-lein ar gael o 7 Ebrill. Sesiynau wyneb-yn-wyneb 2.5 diwrnod - dydd Mercher 21 - dydd Gwener 23 Ebrill

Ffioedd

£95


Ewch i'n siop ar-lein.

*Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top