GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cymorth Cyntaf Ceffylau a Rheoli Stabl

Cymorth Cyntaf Ceffylau a Rheoli Stabl

Mae'r cwrs byr hwn yn addas ar gyfer perchnogion ceffylau preifat neu bobl sydd yn gweithio o fewn y diwydiant ceffylau ar hyn o bryd fel gweision stabl, hyfforddwyr, o fewn canolfannau achub/adsefydlu ceffylau, marchogwyr cystadleuol, bridwyr ceffylau a'r rheiny sydd â diddordeb mewn rheoli stablau ceffylau a chymorth cyntaf ar gyfer ceffylau.

Bydd y cwrs hwn yn ehangu addysg a gwybodaeth y myfyrwyr o'r diwydiant ceffylau o safbwynt trin ac atal anafiadau a salwch ceffylau ynghyd â sgiliau rheoli sut i sicrhau'r lefelau uchaf o lesiant ceffylau.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal ochr yn ochr â Milfeddygon Ceffylau Hampton ym Malpas, ac yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr i gael profiad ymarferol o drin anafiadau, technegau rhwymo arbenigol, adnabod cloffni a gwiriadau iechyd ceffylau.

Mae'r cwrs hwn yn hanfodol i unrhyw un sydd eisiau datblygu eu dealltwriaeth o geffylau a sut i'w cadw'n heini ac yn iach.  

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

  • Rheoli Stabl a Chymorth Cyntaf Ceffylau - Gwiriadau iechyd, Pasbort, Y corff

  • Sgorio cyflwr a phwyso - Sut i gynnal pwysau iach, Ffurfio dognau 
  • Pwyso (pont pwyso) - Sgorio cyflwr ymarferol, Asesu cryfder
  • Cymorth cyntaf brys - Gofalu am geffyl sydd ar gyfnod gorffwys
  • Anafiadau ac anhwylderau cyffredin - Trin anafiadau ac anhwylderau cyffredin
  • Rhwymo a gwisgo anafiadau - Gwiriadau cyn prynu
  • Gofal deintyddol - Gofal traed a gefail 

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Campws Llaneurgain, Milfeddygon Hampton Malpas.

Asesu

Cymorth cyntaf ymarferol - arddangos y gallu i ymgymryd â gwiriadau iechyd, gan gynnwys gwirio Tymheredd, curiad calon ac anadlu'r ceffylau, gwneud profion am ddehydrad a chylchrediad. Gosod rhwymyn cymorth cyntaf ac asesu ceffyl am gloffni.

Prawf Ysgrifenedig - a fydd yn cynnwys cwestiynau mewn perthynas â rheoli ceffylau sydd angen gofal arbenigol. Gall hyn gynnwys: Trin anafiadau ac anhwylderau bychan, cymorth cyntaf brys, cynlluniau gofal iechyd, gofal traed, anatomi a deintyddol. Cwestiynau amlddewis ac atebion byr.

Pan fo'r sesiynau yn cael eu cynnal ym Milfeddygon Hampton ar gyfer yr asesiad ymarferol, cyrhaeddwch yn barod i drin ceffylau, gyda hetiau, menig a bŵts iard priodol.

 

Ffioedd

£95

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top