GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cymell ac ymgysylltu eich tîm

Cymell ac ymgysylltu eich tîm

Ai'r bobl o fewn eich busnes yw eich prif ased? A ydynt yn rhoi mantais gystadleuol i chi dros eraill yn eich sector neu faes? 

Mae ymgysylltiad yn allweddol wrth reoli pobl yn y 21 ganrif. Dysgwch sut i gymell gweithwyr a chynyddu cynhyrchedd, a defnyddio ymgysylltiad gweithwyr effeithiol yn eich busnes. 

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i ymgysylltiad gweithwyr ac yn archwilio gwerth ysgogi a gwobrwyo timau yn ogystal â diwylliant gweithle a fydd yn eich galluogi chi i ddeall arweinyddiaeth gymhellol a sut i gynnal perthnasau gwaith hynod gynhyrchiol.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Bydd y cwrs byr yn cael ei gynnal dros 4 wythnos, gyda phob wythnos yn rhoi sylw i agwedd gwahanol ar gymell ac ymgysylltu eich tîm, fel yr isod; 

  • Cymhelliad a damcaniaethau cysylltiedig
  • Cyflwyniad i'r cysyniad o ymgysylltiad gweithwyr a bodlonrwydd mewn swydd
  • Gwerthuso gwerth gwobrau ac ysgogiadau wrth gymell ac ymgysylltu timau
  • Deall diwylliant y gweithle

Dyddiad Cychwyn y Cwrs

2il o Dachwedd 2020.

Darpariaeth Cwrs

Astudiaeth Annibynnol Ar-lein 

Bydd deunydd ar gael ar-lein drwy Moodle, a bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r cynnwys, a fydd yn cynnwys darlithoedd wedi'u recordio, podlediadau ac erthyglau, ac astudio yn eu hamser eu hunain, er bod rhywfaint o ddisgwyl iddynt anelu i gadw ar flaen y gwaith bob wythnos. (h.y. bod tasgau ar gyfer wythnos 1 yn cael eu cwblhau rhywbryd cyn pen wythnos 1) 

Mae'r cwrs byr hwn yn gofyn i'r myfyriwr neilltuo 3 awr yr wythnos i'w astudiaeth, ond nid oes gofyn iddo fod ar-lein ar adeg benodol.   

Asesiad

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar sail pwnc wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos eu dysg. Y disgwyliad ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 1,000 o eiriau.

Bydd canllawiau clir yn cael eu rhoi i fyfyrwyr ynghylch disgwyliadau ac asesiadau myfyrwyr.  Ni fydd disgwyl i fyfyrwyr ddefnyddio dull cyfeirio Harvard, ond bydd angen iddynt restru eu ffynonellau gwybodaeth.  Bydd yr asesiadau yn 8 x cyfraniadau 250 gair i fforwm trafod, a byddant yn cynnwys tasgau seiliedig ar farn, ymchwil neu brofiad sy'n gysylltiedig â'r cynnwys wythnosol.   Cynghorir myfyrwyr i gwblhau un fforwm bob wythnos, ac ni ddylai ymestyn eu hamser astudio o fwy na 30 munud yr wythnos

Credydau

10 Credyd.

Cost

Rhad ac am ddim

I Archebu

Ewch i'r siop ar-lein*

*Mae’r cyfle i gofrestru at gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top