GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio - Ar-lein

Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio - Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

A ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio ond yn credu nad oes gennych y cymwysterau cywir? Gall hwn fod y modiwl delfrydol i chi. 

Nodwedd nodedig o'r modiwl hwn yw bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ystyried hyn fel mynediad mathemategol derbyniol i'r astudiaethau BN (Anrh) Nyrs Gofrestredig (Oedolion) (yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus). Rhifedd yw un o'r sgiliau sylfaenol o fewn nyrsio heddiw. Bydd y modiwl byr hwn yn cefnogi a pharatoi dysgwyr i gynllunio am eu hastudiaethau Addysg Uwch drwy gyflwyno'r sgiliau rhifedd sylfaenol sydd eu hangen. Bydd y modiwl yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau datrys problemau i baratoi am yrfa mewn nyrsio.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  • Archwilio sgiliau mathemategol sylfaenol
  • Archwilio gallu rhifedd - gofynion ar gyfer nyrsio
  • Trawsnewidiadau ar gyfer Nyrsio
  • Strategaethau i gefnogi gwella sgiliau rhifedd
  • Pwysigrwydd diogelwch Cleifion
  • Defnyddio TGCh ac offer electronig ac adnoddau i gefnogi sgiliau rhifedd
  • Gosod targedau datblygu personol
  • Trefnu a chynllunio eich astudiaeth eich hun

Credydau

20

Hyd y Cwrs

23ain Mehefin 2021

Lleoliad

Ar-lein

Asesu

Arholiad ar-lein.

Ffioedd

Am Ddim

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

Bydd archebion ar gyfer y cwrs yn cau tua thri diwrnod gwaith cyn dyddiad dechrau’r cwrs.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top