GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio

Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio

A ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio ond yn credu nad oes gennych y cymwysterau cywir? Gall hwn fod y modiwl delfrydol i chi. 

Nodwedd nodedig o'r modiwl hwn yw bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ystyried hyn fel mynediad mathemategol derbyniol i'r astudiaethau BN (Anrh) Nyrs Gofrestredig (Oedolion) (yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus). Rhifedd yw un o'r sgiliau sylfaenol o fewn nyrsio heddiw. Bydd y modiwl byr hwn yn cefnogi a pharatoi dysgwyr i gynllunio am eu hastudiaethau Addysg Uwch drwy gyflwyno'r sgiliau rhifedd sylfaenol sydd eu hangen. Bydd y modiwl yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau datrys problemau i baratoi am yrfa mewn nyrsio.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

 

 • Archwilio sgiliau mathemategol sylfaenol
 • Archwilio gallu rhifedd - gofynion ar gyfer nyrsio
 • Trawsnewidiadau ar gyfer Nyrsio
 • Strategaethau i gefnogi gwella sgiliau rhifedd
 • Pwysigrwydd diogelwch Cleifion
 • Defnyddio TGCh ac offer electronig ac adnoddau i gefnogi sgiliau rhifedd
 • Gosod targedau datblygu personol
 • Trefnu a chynllunio eich astudiaeth eich hun

 

Credydau

20

Hyd y Cwrs

 

Bydd y cwrs yn rhedeg rhwng 9.30 am a 3pm ar y dyddiadau canlynol:

 

 

 

 • 04 Hydref 2019
 • 11 Hydref 2019
 • 18 Hydref 2019
 • 22 Hydref 2019
 • 01 Tachwedd 2019

 

 

 

 

 

Lleoliad

Campws Plas Coch

Asesu

Arholiad yn y dosbarth

Ffioedd

Am Ddim

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top