GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i hanes teulu a chymuned

Cyflwyniad i hanes teulu a chymuned

Erioed wedi bod eisiau tyrchu i mewn i hanes eich teulu i ddarganfod cyfrinachau'r gorffennol? Os felly, mae'r cwrs hwn ar eich cyfer chi.

Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i'r astudiaeth o hanes teulu a chymuned a bydd yn eich cyflwyno i archwilio ac ymchwilio i ffynonellau hanesyddol yn ymarferol.

Byddwch yn dysgu sut i ddeall y cyfrifiad ac yn cael cynghorion ar sut i fynd ati i greu eich coeden deulu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn ymdrin â phynciau megis:

  • Ystyr hanes teuluol a chymunedol
  • Creu coeden deuluol
  • Deall y cyfrifiad
  • Ail-adeiladu'r gymuned: trefol a gwledig
  • Galwedigaethau a rolau pobl
  • Offer a thactegau ymchwil hanesyddol
  • Tystiolaeth lafar, ysgrifenedig a gweledol

Dyddiadau’r cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy sesiynau dysgu gweithredol wedi'u harwain gan diwtoriaid. Bydd gweithdai grŵp bach yn cael eu defnyddio i archwilio'r deunyddiau ffynhonnell sylfaenol. Bydd y myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn y cyflwyniad ymarferol hwn drwy amrywiaeth o adnoddau papur a digidol. Cynhelir sesiynau tiwtorial i gynorthwyo myfyrwyr gyda'r broses o gyflwyno a chwblhau'r portffolio.

Credydau

10

Ffioedd

£150

Myfyrwyr a phobl dros 65 oed: £120

Mae'r ffi hon yn cynnwys presenoldeb a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol.  

I gadw lle

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

Mae'r cwrs hwn yn agored i nifer penodol o gyfranogwyr a bydd y taliadau'n cael eu dychwelyd yn llawn os nad yw'r cwrs yn recriwtio digon o bobl.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top