GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i hanes Cymru

Cyflwyniad i hanes Cymru

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i'r prif drobwyntiau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol yn hanes Cymru.

Dysgwch am ddigwyddiadau allweddol mewn hanes drwy archwilio ac ymchwilio ffynonellau hanesyddol yn ymarferol. Byddwch yn datblygu'r gallu i ganfod a defnyddio tystiolaeth a mireinio eich sgiliau wrth ddychmygu ac ail-lunio'r gorffennol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn ymdrin â phynciau megis:

  • Lleoli Cymru mewn amser a lle
  • O draddodiad Celtaidd i ddiwylliant Fictoraidd: creu llinell amser o bobl a lleoedd
  • Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg
  • Digwyddiadau allweddol diwylliannol
  • Cymru yn yr Oes Fodern

Dyddiadau’r cwrs

Dydd Mercher 13 Mai 2020 – 8 Gorffennaf 2020, 6-8.00yh.

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy sesiynau dysgu gweithredol wedi'u harwain gan diwtoriaid. Bydd gweithdai grŵp bach yn cael eu defnyddio i archwilio'r deunyddiau ffynhonnell sylfaenol. Bydd y myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn y cyflwyniad ymarferol hwn drwy amrywiaeth o adnoddau papur a digidol. Cynhelir sesiynau tiwtorial i gynorthwyo myfyrwyr gyda'r broses o gyflwyno a chwblhau'r portffolio.

Credydau

10

Ffioedd

£150

I gadw lle

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

Mae'r cwrs hwn yn agored i nifer penodol o gyfranogwyr a bydd y taliadau'n cael eu dychwelyd yn llawn os nad yw'r cwrs yn recriwtio digon o bobl.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top