GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Ysgrifennu a Darlunio Llyfrau Plant

Cyflwyniad i Ysgrifennu a Darlunio Llyfrau Plant

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i gamau amrywiol y Broses Meddwl Dylunio ynghylch yr hyn sy’n gwneud llyfr lluniau da i blant. Bydd yn annog archwilio ac arbrofi creadigol o ystod o gyfryngau a thechnegau o fewn ysgrifennu a darlunio llyfrau plant.

Byddwch yn derbyn arddangosiadau gweithdy i amlinellu’r egwyddorion dylunio allweddol wedi’u dilyn gan gefnogaeth bersonol i’ch helpu i greu eich gwaith eich hun. 

Ar ddiwedd pob cam o’r broses ddylunio, ceir cyd-drafodaeth grŵp lle byddwch yn hunanfeirniadu a gwerthuso eich gwaith eich hun ac yn cynnig beirniadaeth adeiladol ar waith eraill yn y grŵp.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu:

  • Y Broses Meddwl Dylunio fel fframwaith ar gyfer creadigrwydd
  • Technegau sydd ar gael i gyfathrebu â’r darllenydd/cynulleidfa
  • Archwiliad ymarferol o gyfryngau a thechnegau o fewn amgylchedd adrodd straeon
  • Annog meddwl gwerthusol yn eich ysgrifennu a’ch darlunio creadigol unigol eich hun
  • Cynhyrchu portffolio o ysgrifennu a datblygu gwreiddiol mewn adrodd straeon gweledol 

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Stryt y Rhaglaw, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Ceir trafodaethau beirniadol yn ystod ac ar ddiwedd aseiniadau, gyda chyd-drafodaethau grŵp a hyfforddiant unigol yn sail i asesu ffurfiannol parhaus.

Bydd corff o waith yn cyflwyno’r datblygiad dylunio a’r cynhyrchiad yn cael ei gyflwyno ar ddiwedd y modiwl. Asesir myfyrwyr yn ôl eu harchwiliad o gynhyrchu syniadau ar gyfer straeon a pherthynas testun a delwedd yn eu datrysiad i adrodd straeon. Dylai hyn gael ei ategu gan ddogfennaeth o’r dulliau gweithio a’r dylanwadau cyd-destunol y mae’r myfyriwr wedi dod yn ymwybodol ohonynt a’u defnyddio yn ystod y modiwl.   

Ffioedd

£150

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top