GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i wneud printiau

Cyflwyniad i wneud printiau

Mae'r dosbarth min nos yma yn cynnwys cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i rai o brif dechnegau gwneud printiau mewn stiwdio. Mae’r dosbarthiadau yn rhai bychain gan ganiatáu mynediad da i staff a chyfleusterau. Yn dilyn arddangosiad o dechneg printio a chyflwyniad i drin deunyddiau ac offer yn ddiogel, fe’ch anogir i archwilio eich syniadau ar gyfer cynhyrchu delweddau. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pobl gydag ychydig neu ddim profiad o wneud printiau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau gwneud printiau yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu gwneud printiau intaglio a cherfwedd; monoprint; torlunio pren; colagraff, ysgythru sych a thorri leino. Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio unigol eich hun gan ddefnyddio dulliau abrofol a arweinir gan arddangosiadau o brint mewn ymarfer.

Hyd y cwrs

9 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

Cwrs 3: 14th Mai 2020 – 9th Gorffennaf 2020, Dydd Iau 6pm-8pm.

Lleoliad

Ystafelloedd argraffu Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top