GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Os ydych eisoes wedi gwneud rhywfaint o baentio celf ac yn dymuno gwella neu â diddordeb mewn dysgu technegau paentio newydd, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu eich steil celf unigol eich hunain.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno a defnyddio pedair techneg wahanol, gan gynnwys:

  • Monoteip a Mono argraffu
  • Argraffu serigraff (stensil)
  • Ceugerfio sychbwynt
  • Argraffu cerfwedd

Bydd pob techneg yn cynnwys cyflwyniad i'r broses dechnegol, archwiliad cryno o'r arferion hanesyddol a chyfoes a fideo yn cyd-fynd â thaflen dechnegol.

Bydd 1 wythnos yn cael ei threulio ar bob techneg a byddwch yn cael pecyn dechrau gydag offer sylfaenol pan ydych yn cofrestru ar y cwrs.

Hyd y cwrs

4 wythnos.

Dyddiadau’r Cwrs

 

Lleoliad

Ar-lein. 

Asesu

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn creu portffolio unigol o waith er mwyn arddangos eich dealltwriaeth o'r technegau yr ydych wedi eu dysgu ac yn arddangos enghreifftiau o'ch gwaith ymarferol.

Eich dewis chi yw sut i ffurfio eich portffolio, a gallwch ddefnyddio sawl ffurf wahanol er enghraifft fideos, lluniau, darluniau neu gyflwyniad PowerPoint ac mae'n rhaid i'r portffolio hefyd gynnwys tystiolaeth o'r canlynol:

1.            Y gallu i ddefnyddio o leiaf tair techneg argraffu
              gan ddefnyddio offer elfennol sydd ar gael i chi.

2.            Y gallu i ddarparu canlyniadau addas.

3.            Gwerthusiad o'ch llwyddiannau a'ch methiannau 

Credydau

 Cwrs 1: Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar 3 Awst 2020 am gyfnod o bedair wythnos.

Bydd angen i chi fewngofnodi'n wythnosol i gael mynediad at gynnwys y cwrs ac ymgymryd â'ch astudiaethau.

Cwrs 2: Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar 7 Medi 2020 am gyfnod o bedair wythnos.
Bydd angen i chi fewngofnodi'n wythnosol i gael mynediad at gynnwys y cwrs ac ymgymryd â'ch astudiaethau.

Ffioedd

£50

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top