GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

Trosolwg

Mae’r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i addysg ac ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol. Mae’n hygyrch i bawb, ac yn ddefnyddiol iawn i'r canlynol:

  • rhai sy’n ystyried gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol ac yn awyddus i gael cyflwyniad sylweddol ar gyfer rhoi cymhelliant a gwaith paratoi ar brawf
  • rhai mewn rolau gofal cymdeithasol sydd eisiau symud i faes cymdeithasol ond angen profi eu gallu a’u hyder ar gyfer astudiaeth lefel 4
  • rhai sydd wedi gwneud cais am y cwrs BA Gwaith Cymdeithasol ond wedi bod yn aflwyddiannus, ac wedi derbyn y cyfarwyddyd i fynd a gwneud mwy o waith paratoi.

Mae'r cwrs yn gysylltiedig â rhaglen waith gymdeithasol gymhwysol a byddwch yn derbyn mewnbwn modiwlau gan weithwyr cymdeithasol cymwys. Mae'n paratoi unigolion ar gyfer cymhwyso i gyrsiau gwaith cymdeithasol ond nid yw'n gwarantu lle ar unrhyw raglen gwaith cymdeithasol – mae angen dilyn llwybr ymgeisio ar wahân ar gyfer hyn.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  • Amlinellu dulliau, natur a gofynion addysg gymhwysol ar gyfer gwaith cymdeithasol
  • Cyflwyno disgwyliadau a phroses reoleiddio sy'n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol proffesiynol, Gofal Cymdeithasol Cymru a chyd-destun Cymreig penodol ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol
  • Nodi'r unigolion a'r mathau allweddol o arferion sy’n nodweddu gwaith cymdeithasol.
  • Archwilio'r wybodaeth, y rhinweddau a'r sgiliau allweddol sy’n angenrheidiol i weithwyr cymdeithasol
  • Cyflwyno egwyddorion gwerthoedd gwaith cymdeithasol, arfer gwrth-ormesol a gweithio mewn partneriaeth (cyfranogiad).

Addysgu ac Asesu

Os yw canllawiau Covid-19 yn caniatáu, bydd addysgu'n gymysgedd o gyswllt wyneb-yn-wyneb ac ar-lein ac bydd unrhyw cyswllt wyneb yn wyneb yn digwydd gyda’r nos. Mae addysgu ac asesu ar lefel 4 a bydd 36 awr o addysgu a 164 awr o amser astudio annibynnol - cyfanswm 200 awr.

Bydd y myfyriwr yn cyflwyno aseiniad byr - portffolio, un ddogfen sy'n cyfuno tair elfen.
1 Datganiad myfyriol lle bydd y myfyriwr yn ystyried y gwahaniaethau rhwng gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, a goblygiadau rheoleiddio (1,200 gair)
2 Llyfryddiaeth anodiadol o bum testun mewn maes penodol o fewn ymarfer gwaith cymdeithasol cynulleidfaol (cyfwerth â 500 gair)
3 Copïau printiedig o ddwy swydd mewn ymateb i Fforymau Trafod Modiwlau dan gyfarwyddyd. (2 x 250 gair)

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ond gall ymgeiswyr sydd am drafod yn anffurfiol a yw'r cwrs yn addas iddynt ebostio w.livingston@glyndwr.ac.uk.

Hyd y cwrs

Dyddiadau 2021 i'w cadarnhau. Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hysbysiad o ddyddiadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost enterprise@glyndwr.ac.uk i nodi'ch diddordeb.

Lleoliad

Wrecsam

Ffioedd

£295

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top