GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Siarad Cyhoeddus

Cyflwyniad i Siarad Cyhoeddus

*DARPERIR Y CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae siarad cyhoeddus yn sgil allweddol yn broffesiynol ymhlith pob sector ac yn bersonol, er mwyn gallu magu hyder ac ymwybyddiaeth.

Gydag arweinyddiaeth ragorol yn hanfodol i wytnwch busnes, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd ati i siarad yn gyhoeddus yn effeithiol!

Bydd y cwrs yn cyflwyno'r egwyddorion allweddol wrth wraidd siarad cyhoeddus effeithiol.  Archwiliwch amrywiaeth o ddulliau, technegau ac enghreifftiau sy'n gysylltiedig â phob egwyddor. Gwahoddir myfyrwyr i fyfyrio ar gymhwyso'r egwyddorion hynny i'w gwaith eu hunain

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r pynciau canlynol:

 • Naratif a strwythur
 • Offer
 • Technegau traddodi
 • Nerfau
 • Gwrando a chwestiynau

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno'n gyfan gwbl ar-lein, dros Moodle. Bydd yn cynnwys:

 •  20x podlediadau 30 munud: yn cynnwys Mike Corcoran ynghyd â gwesteion arbenigol fel y bo'n briodol, gan drafod yr egwyddorion allweddol y tu ôl i siarad cyhoeddus effeithiol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr wrando ar 1 podlediad bob diwrnod gwaith ar gyfartaledd dros gyfnod y cwrs, sef 4 wythnos.
 •  Dolenni i ddeunydd darllen a chyfryngau eraill argymelledig: darparu cyd-destun a manylion ychwanegol i gynnwys y podlediadau.
 •  8x seminar byw 1 awr: lle bydd myfyrwyr yn trafod cynnwys y cwrs ac yn adlewyrchu arno.
 •  Fforwm trafodaeth: lle bydd disgwyl i'r myfyrwyr ymgysylltu â'r naill a'r llall.
 •  Briffiau tasgau ymarferol: tasgau wythnosol argymelledig wedi'u hunan-gyfeirio i fyfyrwyr allu cymhwyso sgiliau.
 •  4x sesiwn 'Gofynnwch Unrhyw Beth i Mi': lle gall myfyrwyr neilltuo 15 munud o sesiynau un i un gyda Mike Corcoran i drafod unrhyw agwedd ar y cwrs.

Asesiad

Cyflwyniad Rhithiol

Credydau

10 credyd ar lefel 4.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Cwrs 1 - 5ed Ebrill 2021

Cwrs 2 - 17eg Mai 2021

Ffioedd

Am ddim


Ewch i'n siop ar-lein.

*Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top