GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ddysgu'r wybodaeth sylfaenol ynghylch diogelwch cyfrifiaduron, bygythiadau seiber sylfaenol a’r technegau canfod ac amddiffyn cyfatebol.  Bydd cysyniadau diogelwch craidd, terminoleg, technolegau a sgiliau seiberddiogelwch proffesiynol yn cael eu cyflwyno trwy astudiaethau achos ac arbrofion.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r canlynol:

  • Cyflwyniad i ofod seiber a diogelwch seiber: diogelwch cyfrifiadurol, diogelwch gwe, diogelwch system weithredu, diogelwch diwifr/rhwydwaith, diogelwch symudol, diogelwch rhaglennu.
  • Cysyniadau a therminoleg seiberddiogelwch: hanfodion amgryptio a chryptograffeg, platfform rhithwir, cwmwl, protocolau, hacio, maleiswedd, feirws, botrwydau, pentest, arfer/safonau diogelwch gwybodaeth.
  • Sylw sylfaenol i feddalwedd diogelwch: meddalwedd gwrth-feirws, arogleuon pecyn, gwrth-ysbiwedd, meddalwedd ymyrraeth canfod/amddiffyn, meddalwedd fforensig ddigidol, meddalwedd pentest.
  • Trosolwg rhagarweiniol o ddiogelwch rhwydwaith: mathau o rwydweithiau, protocolau rhwydwaith, diogelwch ac amddiffyn rhwydwaith, VPNs, cyfluniad/cynnal a chadw wal dân, ymyrraeth rhwydwaith a systemau canfod.
  • Y ffactor dynol mewn diogelwch: mecanweithiau awdurdodi, materion defnyddioldeb, dadansoddi a rheoli risg, moeseg seiber, bwlio seiber, ymosodiadau cyfryngau cymdeithasol.

Dyddiadau'r Cwrs

Cynhelir y cwrs ddwywaith yn ystod 2021:

Cwrs 1 - wythnos yn cychwyn ar 3 Mai 2021

Cwrs 2 - wythnos yn cychwyn ar 28 Mehefin 2021

Darpariaeth Cwrs

Mae'r cwrs yn rhedeg am 9 wythnos. Bydd holl gynnwys y cwrs a deunyddiau'r cwrs ar-lein fel y gall myfyrwyr gyrchu hyn yn anghymesur ar amser sy'n fwyaf addas iddyn nhw. Disgwylir i fyfyrwyr dreulio tua 4 awr yr wythnos ar y cynnwys a addysgir.

Asesiad

Cefnogaeth anabledd

  • prawf 1.5 awr i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o ddeunydd holl gynnwys y modiwl.
  • Aseiniad yn seiliedig ar gwblhau cyfres o dasgau neu senario astudiaeth achos benodol yn llwyddiannus. Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu adroddiad (tua 2000 gair fel cyfanswm) yn manylu ar ganfyddiadau’r ymchwiliad.

Prawf ymarferol 2 awr i asesu’r ddealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol a’u cymhwysiad ymarferol.

Cost

£95

I Archebu

Ewch i'r siop ar-lein.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top