GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i luniadu a pheintio

Cyflwyniad i luniadu a pheintio

Cwrs byr sy’n cynnwys cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i luniadu a pheintio. Mae’r dosbarthiadau wedi eu cyfyngu i ryw 12 o gyfranogwyr er mwyn annog perthynas empathetig rhyngoch chi a’r tiwtor. Yn dilyn cyflwyniad i dechnegau gwneud marciau (a chyflwyniad i drin deunyddiau yn ddiogel), byddwch yn gallu archwilio agweddau at wrthrychau a chyfansoddiadau er mwyn cynyddu eich gwybodaeth a dod yn gyfarwydd ag ystod o ddeunyddiau sy’n gysylltiedig ag arfer celfyddyd gain.   

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o’r cyfryngau a ddefnyddir fel arfer gan artistiaid wrth eu gwaith. Anogir y cyfranogwyr i arbrofi gyda deunyddiau er mwyn dargangod yr ystod a’r cymhwysiad y mae’r deunyddiau yn eu cynnig, a datblygu lefel o hyder wrth eu defnyddio. Bydd y tiwtor yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ddatblygiad gwaith ac yn annog y bwriadau neu’r syniadau y tu ôl i’ch agwedd at eich gwaith, a drafodir wrth i’r gwaith ddatblygu. Yn sgil cyfres o ymarferion bydd eich dealltwriaeth o luniadu a pheintio yn datblygu o wythnos i wythnos.   

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r cwrs

Mai 14eg 2019 6-8yh

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£165

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

E-bost enterprise@glyndwr.ac.uk

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top