GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Dechnoleg Drôn a Gweithredoedd

Cyflwyniad i Dechnoleg Drôn a Gweithredoedd

Ydych chi'n ysu i gael magu hyder fel Gweithredwr Drôn neu oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn technoleg Drôn?

Os yw hynny'n wir efallai bydd y cwrs cyflwyno byr yma yn addas i chi. Eich galluogi chi i:

  • Derbyniwch wybodaeth am weithrediad drôn, datblygiad hanesyddol a rhaglenni presennol.
  • Derbyniwch wybodaeth am dechnoleg drôn ar lefel gysyniadol a gweithredol.
  • Profwch y sgiliau sydd eu hangen i weithredu drôn.

 Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy ddarlithoedd, sesiynau labordai ac ymarferion hedfan efelychol.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

  • System Dechnoleg Modyr Awyr Di-griw (UAV): Yr anatomi mewn drôn. Mathau o ddrôn: dyluniadau adenydd sefydlog ac aml-rotor. Aerodynameg Storfa bŵer a systemau gwthio. Technoleg rheoli. Rheolwyr Hedfan. GPS. Systemau Llywio Mewnol.
  • Gweithrediadau Drôn: Cynllunio cenhadaeth ac Asesiad Risg ar gyfer gweithredu drôn yn ddiogel.  Egwyddorion gweithredu Airspace UK. Awyrenwriaeth a diogelwch hedfannaeth. Llywio a siartiau. Ymarfer hedfan drôn efelychol.
  • Cyd-destun Hanesyddol: Llinell amser o ddefnydd drôn. Gweithrediadau hanesyddol sifil a milwrol. Gweithrediadau presennol a defnydd posib i'r dyfodol. 

Dyddiadau'r cwrs

I'w cadarnhau

Lleoliad

Campws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Credydau 

10

Asesu

  • Asesiad 1: Cwis 40 cwestiwn, aml-ddewis ar-lein yn ymdrin â holl agweddau'r maes llafur.
  • Asesiad 2: Ymarfer hedfan efelychol.

Ffioedd

£250 (£195 ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam presennol)

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top