GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno chi i ddylunio gwefannau. Addysgir yr arfer orau i ddysgwyr ynghylch sut i greu gwefan, o ddewis parth, ystyriaethau mewn perthynas â gwesteia, dylunio safle, brandio ac optimeiddio peiriant chwilio. Fesul wythnos, bydd myfyrwyr yn gweithio ar ddatblygu eu prosiect dylunio gwefannau eu hunain, yn seiliedig ar sefydliad o'u dewis, fel arfer eu cyflogwr. Mae pob wythnos yn adlewyrchu cynnwys y cwrs, a darperir cymorth yn ogystal â chyfleoedd i drafod gyda chyfoedion drwy drafodaethau dan arweiniad ar y fforymau ar-lein.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Bydd dysgwyr yn deall prif gysyniadau dylunio gwefannau, gan gynnwys cofrestru parth, gwesteia a meddalwedd ac ystyriaethau ynghylch optimeiddio peiriannau chwilio. Ymdrinnir â phrif gysyniadau datblygu gwefannau, gan gynnwys templedi ac e-fasnach. Bydd dysgwyr yn gadael gyda thempled briff dylunio gwefannau cymhwysol, y gellir ei weithredu.

Dyddiad Cychwyn y Cwrs

 

Darpariaeth Cwrs

Astudiaeth Annibynnol Ar-lein

Bydd deunydd ar gael ar-lein drwy Moodle, a bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r cynnwys, a fydd yn cynnwys darlithoedd wedi'u recordio, podlediadau ac erthyglau, ac astudio yn eu hamser eu hunain, er bod rhywfaint o ddisgwyl iddynt anelu i gadw ar flaen y gwaith bob wythnos. (h.y. bod tasgau ar gyfer wythnos 1 yn cael eu cwblhau rhywbryd cyn pen wythnos 1)

Mae'r cwrs byr hwn yn gofyn i'r myfyriwr neilltuo 3 awr yr wythnos i'w astudiaeth, ond nid oes gofyn iddo fod ar-lein ar adeg benodol. 

Asesiad

Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sy'n cynnwys datblygu dyluniad gwefan, yn seiliedig ar wella perfformiad marchnata digidol sefydliad o'u dewis, fel arfer eu sefydliad eu hunain. Mae'r cynllun yn adlewyrchu'r cynnwys wythnosol ac yn seiliedig ar dempled ymarferol a ddarperir. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos eu dysg. Y disgwyliad ar gyfer nifer geiriau'r cynllun gwella yw 1,000 gair.

Cost

Am Dim.

I Archebu

Mae'r cyfnod archebu ar gyfer y cwrs hwn bellach wedi cau.

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top