GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb

Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb

Mae’r cwrs byr hwn dros un diwrnod wedi ei gynllunio i gyflwyno a datblygu egwyddorion sylfaenol anthropoleg fforensig a chelfyddyd fforensig a ddefnyddir wrth ail-greu wyneb at ddibenion fforensig. Bydd myfyrwyr yn astudio’r wybodaeth wyddonol a chymwysiadau ymarferol creadigol allweddol er mwyn adfer wyneb yn llwyddiannus o weddillion dynol.

 

Mae’r modiwl hwn wedi ei gynllunio i gyflwyno a datblygu egwyddorion sylfaenol anthropoleg fforensig a chelfyddyd fforensig a ddefnyddir wrth ail-greu wyneb at ddibenion fforensig. Bydd myfyrwyr yn astudio’r wybodaeth wyddonol a chymwysiadau ymarferol creadigol allweddol er mwyn adfer wyneb yn llwyddiannus o weddillion dynol.

 

Canlyniadau Dysgu Bwriadedig:

  • Defnyddio ystod o egwyddorion anthropolegol wrth ail-greu wyneb dynol.
  • Arddangos egwyddorion allweddol celfyddyd fforensig mewn cymwysiadau 2D a 3.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn eu dysgu a datblygiad drwy ystod o ddarlithoedd a gweithdai ymarferol dwys dros gyfnod o un diwrnod. Mae myfyrwyr yn medru herio eu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth flaenorol o’r pwnc drwy drafod mewn seminarau a datblygu sgiliau annibynnol a sgiliau gweithio mewn tîm.

 

Amlinelliad o’r maes llafur:

  • Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb at ddibenion Fforensig
  • Adnabod Rhyw gan ddefnyddio’r Penglog
  • Adnabod Oedran ar adeg y Farwolaeth gan ddefnyddio’r Penglog
  • Ail-greu Wyneb 2D
  • Astudiaethau Achos
  • Ail-greu Wyneb 3D gan ddefnyddio clai

Asesiad

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno portffolio sy’n cynnwys ystod o ddeunyddiau sy’n berthnasol i ail-greu wyneb at ddibenion fforensig a’r sgiliau celfyddydol ac anthropolegol sy’n sail i hyn. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i ail-greu wyneb dynol ar ffurf 2D a 3D. 

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I gael ei gadarnhau.

Credydau

5 Credyd y modiwl

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffioedd

£45


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top