GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad Uwch i Ddyfarnu Pêl-droed Gwobr Dyfarnwr Uwch - Cwrs Achrededig

Cyflwyniad Uwch i Ddyfarnu Pêl-droed (Gwobr Dyfarnwr Uwch - Cwrs Achrededig)

Bydd y cwrs hwn, sydd wedi ei ddylunio gan arbenigwyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), yn eich arwain chi i fod yn ddyfarnwr cwbl gymwys a byddwch yn ennill 20 credyd prifysgol gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam!

Dysgwch am 17 Cyfraith y Gêm drwy wylio sefyllfaoedd go iawn, ateb cwisiau a chymryd rhan mewn trafodaethau.

Ar ôl i chi gwblhau'r elfennau dysgu o bellter, byddwch yn arddangos eich gwybodaeth gydag arholiad ar-lein.

Ar ôl i chi basio'r arholiad, byddwch yn cael gwahoddiad i ddiwrnod cyswllt wyneb yn wyneb ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu Barc y Glowyr, lle byddwch yn cyfarfod â chynrychiolwyr dyfarnu eich ardal leol a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau iddynt. Byddwch angen bod yn bresennol yn y sesiwn yma i gymhwyso fel dyfarnwr, felly mae presenoldeb yn allweddol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

O fewn y modiwl, bydd myfyrwyr yn archwilio cyfreithiau'r gêm, gwneud penderfyniadau, a swydd a chyfrifoldebau dyfarnwyr pêl-droed.  

Asesiad

Arholiad: Ar ôl i chi gwblhau'r 5 adran ar-lein byddwch yn cael y cyfle i arddangos eich gwybodaeth drwy wneud arholiad ar-lein. Mae'r arholiad yn gyfle i chi arddangos eich gwybodaeth am swydd y dyfarnwr, chwarae'n fudr, camymddwyn a chyfreithiau 1 i 17 pêl-droed. Byddwch yn gwylio ychydig o glipiau chwarae byw, byr, a gofynnir i chi wneud penderfyniad fel dyfarnwr yn seiliedig ar yr hyn sydd yn digwydd yn y clip.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn rhedeg unwaith y flwyddyn (ar hyn o bryd).

Bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r elfennau ar-lein ar ôl iddynt gofrestru.

Bydd cyswllt personol yn cael ei gynnal ar 26 Gorffennaf 2019.

Cynhelir tiwtorialau parhaus 2 wythnos yn dilyn y cyswllt hwn, ac fe'u trefnir yn uniongyrchol â'r myfyrwyr yn ôl eu hargaeledd. Mae hyd y cwrs 10 wythnos.

Credydau/Cymwysterau

20 / Gwobr Dyfarnwr Uwch FAW 

Lleoliad

Campws Wrecsam/Parc y Glowyr (i'w gadarnhau)

Ffioedd

£60


I archebu lle, ewch i'n becomearef.wales.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top