Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cychwyn arni gyda gêmau: modelu 3D

Cychwyn arni gyda gêmau: modelu 3D

Cwrs byr sy’n cynnig ffordd fforddiadwy i adeiladu eich sgiliau dylunio ar gyfer gêmau. Mae’n gwrs delfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn creu modelau rhithiol a’r amgylcheddau o’u cwmpas. Mae’r dosbarthiau yn rhai bychain er mwyn i chi allu cael gafael ar gymorth ac arweiniad pan fo angen, wrth i chi ddod â’ch syniadau i’r gweithdai i’w datblygu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i Photoshop a meddalwedd Maya wrth i chi ddechrau’r broses o fodelu ffurfiau a phennu safbwynt. Pan fydd y ffurf sylfaenol wedi’i modelu byddwch yn dysgu sut i addasu priodweddau a nodweddion gwrthrych wrth i chi archwilio’r offer modelu sydd ar gael yn y meddalwedd. Er mwyn datblygu eich sgiliau cewch cyfle i ddyblygu ffotograff gan ddefnyddio eich gwybodaeth am dechnegau modelu ruthiol ac i brofi eich sgiliau. Yn olaf byddwch yn dysgu sut i siartio eich proses ddylunio a chyflwyno eich gwaith i safon broffesiynol.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

Dydd Mawrth, 6pm tan 8pm

Ebrill 3, 2018 hyd at Fehefin 5, 2018

Lleoliad

Adeiladau y Diwydiannau Creadigol, Campws Plas Coch

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£130

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora am 10 wythnos, gan gynnwys asesu.

I archebu

Cyhoeddir dyddiadau newydd ar gyfer y dosbarth hwn yn fuan. Os byddwch chi eisiau ychwanegu'ch enw at y rhestr bostio i dderbyn hysbydiad drwy e-bost am unrhyw ddyddiadau newydd, anfonwch e-bost i enterprise@glyndwr.ac.uk.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top