GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Pam Astudio Japaneg?

Mae astudio Japaneg yn golygu eich bod yn dysgu iaith sydd mor wahanol i'r Saesneg y bydd yn gwneud ichi ailystyried eich tybiaethau mwyaf sylfaenol ynghylch y ffordd mae iaith yn gweithio.

Mae'n golygu dysgu rhedeg eich berfau, nid unig yn ôl amser y ferf, ond hefyd yn ôl cwrteisi.

Mae'n golygu dod i arfer â'r syniad y gall ansoddeiriau fod yn amser y gorffennol.

Mae'n golygu peidio defnyddio'r lluosog, dewis o blith dwsinau o eiriau gwahanol ar gyfer 'fi' a dysgu aros am y ferf nes ddiwedd y frawddeg.

Mae Japaneg yn anodd mewn ffyrdd nad yw ieithoedd Ewropeaidd, ond yn haws mewn ffyrdd eraill. Nid oes angen ichi boeni am y modd dibynnol, na chenedl ramadegol, bannod pendant neu amhendant, na rhediadau cymhleth yn ôl person.

Mae Japaneg hefyd yn hynod o hawdd i'w ynganu.

Hyd y cwrs

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Campws Ffordd yr Wyddgrug

Dyddiadau'r cwrs

2 awr yr wythnos (18:00 - 20:00)

Dyddiadau'r cwrs

Lefel A1 yn dechrau ddiwedd mis Tachwedd

Beth fyddwch yn ei astudio?

Japaneg Lefel dechreuwr (CEFR A1) Mae'r dosbarth wedi ei anelu at fyfyrwyr nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol o'r iaith.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

Cyfathrebu a rhannu gwybodaeth mewn ffordd syml.Arddangos dealltwriaeth a defnyddio ymadroddion dydd i ddydd cyfarwydd a brawddegau sylfaenol iawn, Cyflwyno eu hunain a gofyn ac ateb cwestiynau ynglŷn â gwybodaeth bersonol fel ble mae rhywun yn byw, beth yw swydd rhywun ayyb.

Credydau

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn 20 credyd AU y DU (10 ECTS).

Sut i archebu a manylion cyswllt

Japaneg Lefel dechreuwr (CEFR A1) COFRESTRWCH YMA

Am ragor o wybodaeth: languages.foreign@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top