GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar:

 • Deall effaith profiad cwsmer ar wahanol sectorau busnes.
 • Delio â chwynion wrth sicrhau profiad cwsmer effeithiol.
 • Dadansoddi adborth gan gwsmeriaid a thueddiadau.
 • Deall diben ymagwedd gynlluniedig tuag at wasanaeth cwsmeriaid.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

 • Cyflwyniad i Ragoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Cyfathrebu gan gynnwys cyfathrebu di-eiriau
 • Profiad y gwestai
 • Enghreifftiau ymarferol o arferion hyfforddi mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Y grefft o ddelio â chwynion
 • Sgiliau trafod
 • Rheoli Risg

Dyddiadau'r cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Campws Plas Coch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Credydau 

10

Asesu

Bydd disgwyl i fyfyrwyr gyflwyno adolygiad o'u strategaeth gwasanaeth cwsmeriaid cyfredol, gan nodi cwsmeriaid mewnol ac allanol a gwerthuso eu prosesau a'r cynnig cyfredol i gwsmeriaid. Pan nad yw sefydliad myfyriwr yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, gofynnir iddynt amlinellu sut y gellid cyflwyno'r cyfryngau cymdeithasol i ychwanegu gwerth at strategaeth gwasanaeth cwsmeriaid y sefydliad.

Ffioedd

£100

Am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top