Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Coleg Pel-droed Pasg

Coleg Pel-droed Pasg

I ddathlu ein cwrs gradd, 'Hyfforddi Pêl-droed a'r Arbenigwr Perfformiad' byddai Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn hoffi gwahodd pawb dros 16oed i gymryd rhan mewn Coleg Pêl-droed Pasg dros 3 diwrnod AM DDIM!

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd chwaraeon mewn bywyd - i barhau'n heini, creu cylymau cymdeithasol, ac yn eich cynorthwyo i ddatblygu'ch potensial. Os ydych chi'n dwlu ar  bêl-droed ac eisiau helpu pobl eraill i ddatblygu eu diddordebau, eu sgiliau a'u dawn mewn unrhyw chwaraeon, mae hwn yn gyfle gwych i chi! Bob bore bydd y cwrs yn eich cyflwyno i ystod o sgiliau ar gyfer hyfforddi, gan weithio ar sawl lefel, gan gynnwys cymuned a pherfformiad.

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Bydd y cwrs yn:

  • Datblygu eich sgiliau hyfforddi a chynllunio
  • Eich cyflwyno i wyddor hyfforddi a phêl-droed
  • Gwella pwysigrwydd creu perthynas gref mewn amgylchedd chwaraeon
  • Hyrwyddo manteision datblygu chwaraeon cymunedol

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys gweithdai eraill gan gynnwys Iechyd Meddwl mewn Pêl-droed a  ‘Bodyworks’  Techniquest i adnabod cryfderau dysgwyr mewn perthynas â dewisiadau gyrfaol y dyfodol ym maes chwaraeon. 

Dyddiadau'r cwrs

26ain, 27ain & 28ain Mawrth, 9:30am-2:30pm 

Lleoliad 

Neuadd Chwaraeon Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Bydd y sesiwn bore dydd Mercher yn digwydd ym maes hyfforddi Parc y Glowyr, sydd yn y gorffennol wedi cynnal Tîm Pêl-droed Cenedlaethol Cymru a CPD Barcelona. (Mae cludiant i ac o Barc y Glowyr Transport wedi ei ddarparu am ddim)

Gofynion Mynediad

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ofynion mynediad, ond mae gofyn eich bod chi dros 16oed ac yn byw yng Nghymru.

Ffioedd

Am ddim


Cofrestrwch i gadw'ch lle.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top