GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Coleg Pel-droed Pasg

Coleg Pel-droed Pasg

I ddathlu ein cwrs gradd, 'Hyfforddi Pêl-droed a'r Arbenigwr Perfformiad' byddai Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn hoffi gwahodd pawb dros 16oed i gymryd rhan mewn Coleg Pêl-droed Pasg dros 3 diwrnod AM DDIM!

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd chwaraeon mewn bywyd - i barhau'n heini, creu cylymau cymdeithasol, ac yn eich cynorthwyo i ddatblygu'ch potensial. Os ydych chi'n dwlu ar  bêl-droed ac eisiau helpu pobl eraill i ddatblygu eu diddordebau, eu sgiliau a'u dawn mewn unrhyw chwaraeon, mae hwn yn gyfle gwych i chi! Bob bore bydd y cwrs yn eich cyflwyno i ystod o sgiliau ar gyfer hyfforddi, gan weithio ar sawl lefel, gan gynnwys cymuned a pherfformiad.

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Bydd y cwrs yn:

  • Datblygu eich sgiliau hyfforddi a chynllunio
  • Eich cyflwyno i wyddor hyfforddi a phêl-droed
  • Gwella pwysigrwydd creu perthynas gref mewn amgylchedd chwaraeon
  • Hyrwyddo manteision datblygu chwaraeon cymunedol

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys gweithdai eraill gan gynnwys bywyd myfyrwyr a gyrfaoedd mewn sbort.

Dyddiadau'r cwrs

15ain, 16ain & 17ain Ebrill, 9:30am - 12:30pm

Lleoliad 

Neuadd Chwaraeon Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Gofynion Mynediad

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ofynion mynediad, ond mae gofyn eich bod chi dros 16oed ac yn byw yng Nghymru.

Ffioedd

Am ddim.


I archebu eich lle, cysylltwch a Sarah Gaffney ar 01978 293575 neu ebostiwch s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top