GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Sgiliau Clinigol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd

Sgiliau Clinigol

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer pobll sy'n gweithio yn y sector gofal gyda defnyddwyr gwasanaeth sydd angen cathetrau ac mae'n sicrhau bod mynychwyr yn deall cathetreiddio a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  • Beth yw cathetreiddio?
  • Pwrpas cathetreiddio troethol.
  • Achosion a mathau o anymataliaeth.
  • Y risgau sy'n gysylltiedig â chathetreiddio.
  • Mathau o gathetrau.
  • Mewnosod cathetr.

Asesiad

Mae hyfforddiant gofal cathetr yn cymryd tua 4 awr a disgwylir i fynychwyr wneud nifer o weithgareddau grwp. Bydd ein hyfforddwyr profiadol wrth law i helpu i dywys mynychwyr drwy'r sesiynau a chaiff tystysgrif mynychu eu cyflwyno ar gwblhau'r sesiynau. 

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau 16 Chwefror 2017 - 9am tan 1pm
  • Dydd Iau 27 Ebrill 2017 - 9am tan 1pm

Ffioedd

£100 y sesiwn


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jenny Jacobsen

Ebost: j.jacobsen@glyndwr.ac.uk

Ffôn: 01745 448788 est 3877 neu 01978 293474

I archebu'ch lle ewch i'n siop ar-lein

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top