Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Sgiliau Clinigol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd

Sgiliau Clinigol

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer pobll sy'n gweithio yn y sector gofal gyda defnyddwyr gwasanaeth sydd angen cathetrau ac mae'n sicrhau bod mynychwyr yn deall cathetreiddio a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  • Beth yw cathetreiddio?
  • Pwrpas cathetreiddio troethol.
  • Achosion a mathau o anymataliaeth.
  • Y risgau sy'n gysylltiedig â chathetreiddio.
  • Mathau o gathetrau.
  • Mewnosod cathetr.

Asesiad

Mae hyfforddiant gofal cathetr yn cymryd tua 4 awr a disgwylir i fynychwyr wneud nifer o weithgareddau grwp. Bydd ein hyfforddwyr profiadol wrth law i helpu i dywys mynychwyr drwy'r sesiynau a chaiff tystysgrif mynychu eu cyflwyno ar gwblhau'r sesiynau. 

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau 16 Chwefror 2017 - 9am tan 1pm
  • Dydd Iau 27 Ebrill 2017 - 9am tan 1pm

Ffioedd

£100 y sesiwn


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jenny Jacobsen

Ebost: j.jacobsen@glyndwr.ac.uk

Ffôn: 01745 448788 est 3877 neu 01978 293474

I archebu'ch lle ewch i'n siop ar-lein

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top