GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Arweinydiaeth Glinigol

Arweinydiaeth Glinigol

Trosolwg

Yn ogystal â gwella gwybodaeth y myfyrwyr o ddamcaniaeth Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae'r modiwl hwn yn gofyn iddyn nhw ddangos eu bod nhw'n gallu rhoi'r egwyddorion maen nhw wedi eu dysgu ar waith yn briodol mewn sefyllfa ymarferac yn adfyfyrio ar eu heffeithiolrwydd. Mae'r cynnwys a'r canlyniadau'n gysylltiedig â Rhyddid i Arwain, Rhyddid i Ofalu (WAG2009), Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) ar gyfer rheolaeth ac arweinyddiaeth a Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau GIG.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Arweinyddiaeth mewn ymarfer; Arddulliau Arwain, ochr dywyllach arweinyddiaeth, realiti arweinyddiaeth, hanesion arweinyddiaeth, gwneud penderfyniadau anodd, chwythu'r chwiban, rheoli'r cyfryngau, rheoli cyfarfodydd, cyfweld, rheoli gwrthdaro, dylanwadu ar bobl. 

Adfyfyrio: adfyfyrio a'r broses adfyfyrio, modelau adfyfyrio.

Grymuso: damcaniaeth grymuso, deall yr hunan a swyddogaeth, gwneud penderfyniadau, datrys problemau, dylanwadu, negodi, ymwybyddiaeth wleidyddol, cyfrifioldeb ac atebolrwydd, rhwydweithiau, goruchwylio clinigol; grym - defnyddio, galluogi, mewn timau, sylfeini grym symudol, damcaniaethau cymhelliant.

Rheoli Adnoddau: dylanwad a gwrthdaro, rheoli ariannol, cynllunio busnes, achosion busnes, materion proffesiynol, polisi AD.

Rheoli Risgiau: egwyddorion a damcaniaethau, hanes rheoli risgiau, y broses rheoli risgiau, offer rheoli risg, dylanwadau ar reoli risg 

Credydau

40 credyd ar lefel 6 neu 7.

Hyd y Cwrs

Hydref 2018.

Lleoliad

Glyndwr Llanelwy

Asesu

Mae'r modiwl hwn yn cael ei asesu gan bortffolio a chyflwyniad. Bydd y portffolio (cyfateb i 5000 o eiriau) yn cynnwys tystiolaeth bod myfyrwyr wedi bodloni SGC arweinyddiaeth a rheolaeth penodol a bydd yn cynnwys log dysgu adfyfyriol ysgrifenedig, arsylwadau o storïau cleifion am arfer rheoli, myfyrdodau estynedig, tystiolaeth, arsylwadau o arfer rheoli.

Ffioedd

I'w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais cysylltwch â Tracy Ross

ebost: t.ross@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top