GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Tystysgrif Addysg Barhaus – Cyfathrebu a Chyfeirio mewn Ymarfer

Tystysgrif Addysg Barhaus – Cyfathrebu a Chyfeirio mewn Ymarfer

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y bobl hynny sydd â rôl cysylltiad uniongyrchol â'r cyhoedd ym maes iechyd ganolog er mwyn galluogi gwell cyfathrebu ac i hybu cyfeirio cymdeithasol ym maes gofal iechyd. Mae gofyn eich bod chi mewn swydd wyneb yn wyneb â'r cyhoedd er mwyn bod yn gallu astudio'r cwrs byr hwn.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Sesiwn 1: Eich rôl a chyd-destun Iechyd yng Nghymru

Yn cynnwys:

 • Cyd-destun Iechyd Ehangach
 • Rôl y derbynnydd
 • Mwy na Meddygaeth - beth arall sydd ar gael
 • Beth sy'n bwysig?
 • Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Eraill a'r hyn y gallant ei gynnig

Sesiwn 2: Cyfeirio Cymdeithasol

Yn cynnwys:            

 • Beth yw cyfeirio cymdeithasol
 • Pa offer sydd ar gael i chi
 • Yr hyn sydd allan yn y gymuned
 • Beth yw pecyn gofal?
 • Beth sy'n Bwysig? Sut y gall yr offeryn hwn helpu
 • Senarios i'w rhoi ar waith

Sesiwn 3: Hanfodion cyfathrebu

Yn cynnwys:

 • Arddulliau cyfathrebu – hyfforddi/holi
 • Sgyrsiau anodd
 • Gwrando/adlewyrchu adlewyrchol a hanfodion Rhaglennu Niwroieithyddol (NLP)
 • Goresgyn rhwystrau - ofn newid, diffyg gwybodaeth
 • Beth sy'n bwysig? Pa gwestiynau y gallwch eu gofyn a sut i ychwanegu gwerth at eich ymarfer

Sesiwn 4: Rhagoriaeth Cleifion

Yn cynnwys:             

 • Eich ymddygiad a'ch hoffterau cyfathrebu eich hun ac ymddygiad a hoffterau cyfathrebu pobl eraill
 • Pa argraff dych chi'n ei chyfleu i bobl eraill
 • Effaith a thraweffaith gwahanol ddulliau o gyfathrebu
 • Sut i gyfathrebu'n effeithiol gyda'r gwahanol elfennau
 • Sut mae addasu'ch steil i ysgogi, dylanwadu a perswadio eraill yn dibynnu ar eu dewisiadau elfennol

Cymwysterau

Tystysgrif Glyndwr

Dyddiadau'r cwrs

4 1/2 sesiwn fel arfer wedi eu cyflenwi dros dri mis.

Lleoliad

Nifer o wahanol leoliadau

Asesu

Datganiad seiliedig ar brofiad 4,000 o eiriau ac adroddiad sydd wedi eu rhannu'n 4 X datganiad 1000 o eiriau i'w cwblhau drwy'r cwrs

Ffioedd

£900


Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top