GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Arweinwyr y Dyfodol

Arweinwyr y Dyfodol

Boed ydych yn megis dechrau ar eich gyrfa broffesiynol neu'n awyddus i gymryd y cam nesaf ar yr ysgol yrfa, bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i fagu hyder drwy ddealltwriaeth well o'r hyn sy'n ofynnol gan arweinydd yng ngweithleoedd heddiw. 

Bydd y cwrs yn tynnu ar gysyniadau academaidd a phrofiadau personol i ystyried meysydd megis:

-       diffiniadau o arweinyddiaeth
-       dulliau o arwain
-       cymhelliant
-       rheoli perfformiad
-       dirprwyo
-       strwythurau cyfundrefnol

Yn ogystal, bydd y cwrs yn annog ymgeiswyr i hunan-fyfyrio ar bynciau megis

-       gwytnwch
-       brand personol
-       dulliau cyfathrebu gwahanol
-       y gallu i fyfyrio ar ein camau gweithredu a phrofiadau personol
-       datblygiad proffesiynol parhaus

Gair gan arweinydd y cwrs, Rachel Hughes;

"Mae myfyrwyr yn ennill cymaint fwy o werth drwy gyrsiau rhyngweithiol ble, ynghyd â dysgu beth mae’r gwaith ymchwil yn ei ddangos, byddwn hefyd yn gofyn iddynt ystyried eu profiadau eu hunain. Byddwn yn defnyddio technoleg cyfarfodydd rhithwir i ofalu fod y safbwyntiau hynny yn cael eu rhannu a’u trafod a bydd myfyrwyr yn cael cyfle i feddwl am eu taith arweinyddiaeth ei hunain. Yn ganlyniad i’r cwrs, mae cyn fyfyrwyr wedi profi cynydd mewn hyder yn eu gwybodaeth o destun ynghyd â'u cryfderau eu hunain. Rwy’n gobeithio y byddwch chithau yn profi’r un peth.”

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Mae'r cwrs wedi'i dorri i lawr i 16 sesiwn wahanol, gan gynnwys un sesiwn a asesir. Caiff y deunyddiau eu cyflwyno mewn gweithdai rhithwir, byw o 2 awr, gyda'r cyfle am astudiaeth bellach ar ôl bob sesiwn. Er bod cyfle i recordio gweithdai, y disgwyliad yw i gynrychiolwyr geisio ymuno â'r holl sesiynau a chymryd rhan yn y trafodaethau.  

Dyddiad Cychwyn y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn ar 22ain Ebrill 2021 a bydd yn rhedeg dros 14 wythnos:
 
22ain Ebrill - Sesiwn Gyflwyno
29ain Ebrill - Dulliau o Arwain
6ed Mai - Athroniaethau Arwain
13eg Mai - Cymhelliant
20fed Mai - Dylanwadu a Thrafod
27ain Mai - Hyfforddi
(un wythnos o doriad ar gyfer hanner tymor)
7fed Mehefin - Rheoli Perfformiad a Dirprwyo
10fed Mehefin - Dulliau Cyfathrebu
14eg Mehefin - Dod yn Hyblyg i Newid
17eg Mehefin - Strwythur a Llywodraethiant Cyfundrefnol
21ain Mehefin - Datblygiad Proffesiynol Parhaus
24ain Mehefin - Aseiniad Grŵp
1af Gorffennaf - Ymarfer Fyfyriol
8fed Gorffennaf - Gwytnwch a Hyder
15fed Gorffennaf - Brand Personol
22ain Gorffennaf - Sesiwn Glo

Lleoliad

Ar-lein - Mae'n ofynnol ar gyfer y cwrs i chi fynychu sesiynau 2 awr trwy ein gweithdai ar-lein rhwng 7yh a 9yh ar y dyddiadau uchod, gydag adnoddau ar-lein yn cael eu darparu ar gyfer astudio ychwanegol.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys 4 aseiniad wedi'u hasesu y mae'n rhaid eu cwblhau er mwyn derbyn y credydau ar gyfer y rhaglen. Mae'r rhain wedi'u dylunio i atgyfnerthu dysg a'ch helpu chi i ddatblygu fel unigolyn proffesiynol yn eich maes dewisol ac yn cynnwys; Cyflwyniad grŵp rhithwir, Aseiniad myfyriol, Aseiniad arweinyddiaeth, Cofnod Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Credydau

40 credyd

Cost

£295

I archebu

Ewch i'r siop ar-lein

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top