GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Arweinwyr y Dyfodol

Arweinwyr y Dyfodol

Boed ydych yn megis dechrau ar eich gyrfa broffesiynol neu'n awyddus i gymryd y cam nesaf ar yr ysgol yrfa, bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i fagu hyder drwy ddealltwriaeth well o'r hyn sy'n ofynnol gan arweinydd yng ngweithleoedd heddiw. 

Bydd y cwrs yn tynnu ar gysyniadau academaidd a phrofiadau personol i ystyried meysydd megis:

-       diffiniadau o arweinyddiaeth
-       dulliau o arwain
-       cymhelliant
-       rheoli perfformiad
-       dirprwyo
-       strwythurau cyfundrefnol

Yn ogystal, bydd y cwrs yn annog ymgeiswyr i hunan-fyfyrio ar bynciau megis

-       gwytnwch
-       brand personol
-       dulliau cyfathrebu gwahanol
-       y gallu i fyfyrio ar ein camau gweithredu a phrofiadau personol
-       datblygiad proffesiynol parhaus

 Nid oes disgwyl i chi feddu ar unrhyw ddealltwriaeth busnes gyfredol, ond bydd disgwyl i chi rannu eich syniadau a'ch profiadau yn agored. 

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Mae'r cwrs wedi'i dorri i lawr i 16 sesiwn wahanol, gan gynnwys un sesiwn a asesir. Caiff y deunyddiau eu cyflwyno mewn gweithdai rhithwir, byw o 2 awr, gyda'r cyfle am astudiaeth bellach ar ôl bob sesiwn. Er bod cyfle i recordio gweithdai, y disgwyliad yw i gynrychiolwyr geisio ymuno â'r holl sesiynau a chymryd rhan yn y trafodaethau. 

 Bydd y pynciau yr ymdrinnir â nhw fel a ganlyn: 

 1. Sesiwn gyflwyno
 2. Dulliau o arwain
 3. Athroniaethau Arwain
 4. Cymhelliant
 5. Dylanwadu a Thrafod
 6. Hyfforddi
 7. Rheoli Perfformiad a Dirprwyo
 8. Dulliau cyfathrebu
 9. Dod yn Hyblyg i Newid
 10. Strwythur a Llywodraethiant Cyfundrefnol
 11. Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 12. Aseiniad Grŵp
 13. Ymarfer Fyfyriol
 14. Gwytnwch a Hyder
 15. Brand Personol
 16. Sesiwn Glo  

Dyddiad Cychwyn y Cwrs

9fed o Fawrth 2021 

Lleoliad

Ar-lein drwy weithdai a sesiynau grŵp rhithwir byw.

Asesiad

Mae'r cwrs yn cynnwys 4 aseiniad wedi'u hasesu y mae'n rhaid eu cwblhau er mwyn derbyn y credydau ar gyfer y rhaglen. Mae'r rhain wedi'u dylunio i atgyfnerthu dysg a'ch helpu chi i ddatblygu fel unigolyn proffesiynol yn eich maes dewisol.

Bydd yr aseiniadau fel a ganlyn:

 1. Cyflwyniad grŵp, yn cael ei gyflwyno'n rhithwir - cyflwyniad o 15 munud
 2. Aseiniad myfyriol (1000 gair, gwaith unigol)
 3. Aseiniad arweinyddiaeth (2000 gair, gwaith unigol)
 4. Cofnod Datblygiad Proffesiynol Parhaus (1000 gair, gwaith unigol)

Mae'r cwrs yn gofyn i gynrychiolwyr fynychu sesiynau 2 awr ar-lein drwy ein gweithdai rhithiol gyda deynyddiau ar-lein ar gael ar gyfer astududiaethau ychwanegol.

Credydau

40 credyd

Cost

£295

I archebu

Ewch i'r siop ar-lein

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Gair gan arweinydd y cwrs

"Mae myfyrwyr yn ennill cymaint fwy o werth drwy gyrsiau rhyngweithiol ble, ynghyd â dysgu beth mae’r gwaith ymchwil yn ei ddangos, byddwn hefyd yn gofyn iddynt ystyried eu profiadau eu hunain. Byddwn yn defnyddio technoleg cyfarfodydd rhithwir i ofalu fod y safbwyntiau hynny yn cael eu rhannu a’u trafod. Tra bydd hi yn amhosib i drafod popeth sydd ei angen gan arweinwyr ar y cwrs, byddwn yn cynnwys y sylfaeni a bydd myfyrwyr yn cael cyfle i feddwl am eu taith arweinyddiaeth ei hunain. Yn ganlyniad i’r cwrs, mae cyn fyfyrwyr wedi profi cynydd mewn hyder yn eu gwybodaeth o destun ynghyd â'u cryfderau eu hunain. Rwy’n gobeithio y byddwch chithau yn profi’r un peth.”

Rachel Hughes Turner, Medi 2020

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top