GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Arlunio

Arlunio

Mae'r cwrs yn cyfuno'r agweddau technegol ar arlunio gydag agweddau damcaniaethol ar ymarfer Celf Gain. Y ffordd hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflawni manwl gywirdeb technegol wrth ddatblygu dealltwriaeth na ddiffinnir arlunio'n llwyr gan ffiniau dynwarededd. Bydd amrywiaeth o gyfryngau yn cael eu profi ochr yn ochr ag ymarferion cydweithredol achlysurol i annog dynameg grŵp. Yn ogystal, bydd gofyn i fyfyrwyr gynnal eu dilyniant y tu hwnt i'r dosbarthiadau a rhannu eu gwaith yn y sesiwn wedyn.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Yn gyfnodol ar draws y cwrs, cyflwynir myfyrwyr i egwyddor dechnegol wahanol o arlunio a dysgu i gymhwyso hyn yn eu dyluniad bywyd llonydd bob wythnos.

Yn ogystal, bydd damcaniaeth Celf Gain yn cael ei chynnwys ar y dechrau i ganiatáu i dechneg a damcaniaeth ddatblygu yn unol â'i gilydd.

Bydd amser i drafod ar y dechrau i ganiatáu i'r grŵp agosáu a rhannu gwaith cartref yr wythnos ynghynt. Yna bydd ymarferion ymarferol a sesiynau sgiliau mwy trylwyr mewn damcaniaeth.

Cyflwynir myfyrwyr i'r canlynol:

  • Ystod o egwyddorion technegol gan gynnwys persbectif, cyfansoddiad, tôn a ffurf.
  • Amrywiaeth o gyfryngau a'u cymhwysiad priodol.
  • Dadansoddi eu gwaith a gwaith eraill yn feirniadol i lywio eu hymarfer.

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs byr 8 wythnos hwn yn rhedeg nos Fawrth rhwng 6:30 a 9pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

  • Dydd Mawrth 12fed Hydref 2021 - Dydd Mawrth 30ain Tachwedd 2021
  • Dydd Mawrth 1af Chwefror 2022 - Dydd Mawrth 22ain Mawrth 2022
  • Dydd Mawrth 26ain Ebrill 2022 - Dydd Mawrth 14fed Mehefin 2022
  • Dydd Mawrth 5ed Gorffenaf 2022 - Dydd Mawrth 23ain Awst 2022

Lleoliad

Campws Stryd y Rhaglaw

Credydau 

10

Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu yn eu hwythnos olaf, gan gynhyrchu darn o waith terfynol ynghyd ag aseiniad llafar o'u dilyniant a'r defnydd o'r wybodaeth y maent wedi'i chaffael yn eu darn ymarferol. Bydd yr asesiad ar sail pasio a methu.

Ffioedd

£165

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.  

Mae archebu yn ddarostyngedig i niferoedd. Mae uchafswm o 12 lle ar y cwrs hwn.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top