GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Arlunio

Arlunio

Mae'r cwrs yn cyfuno'r agweddau technegol ar arlunio gydag agweddau damcaniaethol ar ymarfer Celf Gain. Y ffordd hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflawni manwl gywirdeb technegol wrth ddatblygu dealltwriaeth na ddiffinnir arlunio'n llwyr gan ffiniau dynwarededd. Bydd amrywiaeth o gyfryngau yn cael eu profi ochr yn ochr ag ymarferion cydweithredol achlysurol i annog dynameg grŵp. Yn ogystal, bydd gofyn i fyfyrwyr gynnal eu dilyniant y tu hwnt i'r dosbarthiadau a rhannu eu gwaith yn y sesiwn wedyn.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Yn gyfnodol ar draws y cwrs, cyflwynir myfyrwyr i egwyddor dechnegol wahanol o arlunio a dysgu i gymhwyso hyn yn eu dyluniad bywyd llonydd bob wythnos.

Yn ogystal, bydd damcaniaeth Celf Gain yn cael ei chynnwys ar y dechrau i ganiatáu i dechneg a damcaniaeth ddatblygu yn unol â'i gilydd.

Bydd amser i drafod ar y dechrau i ganiatáu i'r grŵp agosáu a rhannu gwaith cartref yr wythnos ynghynt. Yna bydd ymarferion ymarferol a sesiynau sgiliau mwy trylwyr mewn damcaniaeth.

Cyflwynir myfyrwyr i'r canlynol:

  • Ystod o egwyddorion technegol gan gynnwys persbectif, cyfansoddiad, tôn a ffurf.
  • Amrywiaeth o gyfryngau a'u cymhwysiad priodol.
  • Dadansoddi eu gwaith a gwaith eraill yn feirniadol i lywio eu hymarfer.

Dyddiadau'r cwrs

15th Hydref 2019 – 3rd Rhagfyr 2019, Dydd Mawrth 6-8.30pm.

21st Ionawr 2020 – 10th Mawrth 2020, Dydd Mawrth 6-8.30pm.

12th Mai 2020 – 30th Mehefin 20120, Dydd Mawrth 6-8.30pm.

 

Lleoliad

Campws Stryd y Rhaglaw

Credydau 

10

Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu yn eu hwythnos olaf, gan gynhyrchu darn o waith terfynol ynghyd ag aseiniad llafar o'u dilyniant a'r defnydd o'r wybodaeth y maent wedi'i chaffael yn eu darn ymarferol. Bydd yr asesiad ar sail pasio a methu.

Ffioedd

£165

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein 

Mae archebu yn ddarostyngedig i niferoedd. Mae uchafswm o 12 lle ar y cwrs hwn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top