GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Wyddor Chwaraeon Gymhwysol yn yr Amgylchedd Perfformiad

Cyflwyniad i Wyddor Chwaraeon Gymhwysol yn yr Amgylchedd Perfformiad

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i'r modiwlau craidd ar gyfer ein rhaglenni Gwyddor Chwaraeon cyfredol.

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Nod y cwrs hwn yw:

 

  • Cynnig cyfleoedd i wella a datblygu perfformwyr a'r sefyllfa o ran perfformiad.
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer arfer, datblygu ac ehangu sgiliau trosglwyddadwy personol a fydd yn briodol ac o fudd i gynnydd proffesiynol pob myfyriwr ar ôl hynny.
  • Cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth o gysyniadau gwyddor chwaraeon.
  • Deall a gwerthfawrogi detholiad o ddamcaniaethau ac egwyddorion gwyddor chwaraeon a ddefnyddir gan hyfforddwyr chwaraeon.

 

Asesiad

Traethawd. Bydd y myfyrwyr yn defnyddio un thema o bob un o'r disgyblaethau Gwyddor Chwaraeon (ffisioleg, seicoleg a dadansoddi perfformiad) i lunio traethawd sy'n disgrifio sut y byddent yn ymgorffori pob elfen mewn sesiwn hyfforddi.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I'w gadarnhau

Credydau

20

Lleoliad

 

Canolfan y Plentyn, CC32,Campws  Wrecsam

 

Ffioedd

Am ddim


I archebu lle, ewch i'n  siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top