GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Biowyddorau Cymhwysol ar gyfer Ymarferwyr Iechyd Meddwl

Biowyddorau Cymhwysol ar gyfer Ymarferwyr Iechyd Meddwl

Trosolwg

Nod y modiwl yw galluogi dysgwyr i adeiladu ar eu gwybodaeth o anghenion iechyd corfforol a meddyliol er mwyn adnabod Pathoffisioleg berthnasol a'r anghenion iechyd cymhleth a ddaw o ganlyniad ar draws y rhychwant oed. Ei nod yw datblygu ymhellach integreiddio gwybodaeth ac ymarfer mewn perthynas â darparu gofal cyfannol, unigol yn seiliedig ar egwyddorion y broses nyrsio. 

Credydau

20 Credyd ar Lefel 6 

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Ffioedd

Efallai y bydd arian ar gael trwy Gyllideb Addysg Nyrsio Llywodraeth Cymru neu BCU, cysylltwch â Jenny Jacobsen am ragor o wybodaeth


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jenny Jacobsen, Gweinyddwraig ar 01978 293474 neu 01745 448788 est 3877. Ebost: j.jacobsen@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top