GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Biowyddorau Cymhwysol ar gyfer Ymarferwyr Iechyd Meddwl

Biowyddorau Cymhwysol ar gyfer Ymarferwyr Iechyd Meddwl

Trosolwg

Nod y modiwl yw galluogi dysgwyr i adeiladu ar eu gwybodaeth o anghenion iechyd corfforol a meddyliol er mwyn adnabod Pathoffisioleg berthnasol a'r anghenion iechyd cymhleth a ddaw o ganlyniad ar draws y rhychwant oed. Ei nod yw datblygu ymhellach integreiddio gwybodaeth ac ymarfer mewn perthynas â darparu gofal cyfannol, unigol yn seiliedig ar egwyddorion y broses nyrsio. 

Credydau

20 Credyd ar Lefel 6 

Dyddiadau'r cwrs

I'w gadarnhau

Ffioedd

Efallai y bydd arian ar gael trwy Gyllideb Addysg Nyrsio Llywodraeth Cymru neu BCU, cysylltwch â Jenny Jacobsen am ragor o wybodaeth


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jenny Jacobsen, Gweinyddwraig ar 01978 293474 neu 01745 448788 est 3877. Ebost: j.jacobsen@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top