GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Trosolwg

A ydych chi erioed wedi ystyried hyfforddi o fewn ysgol?

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i nifer o rolau wrth ddarparu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol (PESS). Bydd y cwrs yn datblygu eich gwybodaeth a sgiliau i allu cefnogi'r ddarpariaeth o Addysg Gorfforol a gweithgareddau chwaraeon mewn amgylchedd chwaraeon mewn ysgol. Wrth i'r cwrs gael ei gynnig drwy gyfrwng PESS, efallai y defnyddir y sgiliau gan ddysgwyr sy'n awyddus i weithio mewn rolau chwaraeon eraill, megis hyfforddi.

Mae'r tîm yn falch o gynnig strategaethau dysgu arloesol a chreadigol sydd yn manteisio ar dechnolegau a dulliau newydd wedi eu dylunio i roi i chi'r sgiliau hanfodol i lwyddo wrth gwblhau eich cymhwyster.  Rydym yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o fusnesau ac asiantaethau i barhau i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol i'n holl ddysgwyr ym mhob cam o'r cwrs hwn.

 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  • Deall y brif ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig ag Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol
  • Egwyddorion Dysgu Addysg Gorfforol a Hyfforddi
  • Archwilio'r pwysigrwydd o gynllunio ymarfer diogel
  • Hyrwyddo iechyd a llesiant gydol oes
  • Cyflwyniad i Lythrennedd Corfforol

Hyd y Cwrs

28 Hydref - 1 Tachwedd

Cynhelir y cwrs ddwywaith yn ystod y flwyddyn a bydd yn cyd-fynd â gwyliau hanner tymor yr Hydref a mis Chwefror.  

Lleoliad

Campws Plas Coch

Asesu

  • Ymarferol - bydd myfyriwr y cynnal sesiwn addysgu 20 munud i arddangos ei wybodaeth wrth gefnogi dysgu mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol.
  • Portffolio - Bydd y portffolio’n darparu tystiolaeth o wybodaeth y myfyriwr mewn perthynas â'r amgylchedd chwaraeon ac yn canolbwyntio ar faterion sy'n berthnasol â galluoedd proffesiynol ac ymarfer myfyriol.

Ffioedd

Rhydd

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top