GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Trosolwg

A ydych chi erioed wedi ystyried hyfforddi o fewn ysgol?

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i nifer o rolau wrth ddarparu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol (PESS). Bydd y cwrs yn datblygu eich gwybodaeth a sgiliau i allu cefnogi'r ddarpariaeth o Addysg Gorfforol a gweithgareddau chwaraeon mewn amgylchedd chwaraeon mewn ysgol. Wrth i'r cwrs gael ei gynnig drwy gyfrwng PESS, efallai y defnyddir y sgiliau gan ddysgwyr sy'n awyddus i weithio mewn rolau chwaraeon eraill, megis hyfforddi.

Mae'r tîm yn falch o gynnig strategaethau dysgu arloesol a chreadigol sydd yn manteisio ar dechnolegau a dulliau newydd wedi eu dylunio i roi i chi'r sgiliau hanfodol i lwyddo wrth gwblhau eich cymhwyster.  Rydym yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o fusnesau ac asiantaethau i barhau i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol i'n holl ddysgwyr ym mhob cam o'r cwrs hwn.

 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

 • Deall y brif ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig ag Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol
 • Egwyddorion Dysgu Addysg Gorfforol a Hyfforddi
 • Archwilio'r pwysigrwydd o gynllunio ymarfer diogel
 • Hyrwyddo iechyd a llesiant gydol oes
 • Cyflwyniad i Lythrennedd Corfforol

Hyd y Cwrs

 • 6 Ebrill 2020.
 • 7 Ebrill 2020.
 • 8 Ebrill 2020.
 • 9 Ebrill 2020.
 • 14 Ebrill 2020.

 

Lleoliad

Campws Plas Coch

Asesu

 • Ymarferol - bydd myfyriwr y cynnal sesiwn addysgu 20 munud i arddangos ei wybodaeth wrth gefnogi dysgu mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol.
 • Portffolio - Bydd y portffolio’n darparu tystiolaeth o wybodaeth y myfyriwr mewn perthynas â'r amgylchedd chwaraeon ac yn canolbwyntio ar faterion sy'n berthnasol â galluoedd proffesiynol ac ymarfer myfyriol.

Ffioedd

Rhydd

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top