GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Academi broffesiynol hyfforddi chwaraeon

Academi broffesiynol hyfforddi chwaraeon

Trosolwg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon?
Bydd y cwrs hwn yn:
• Cynnig cyfleoedd i wella a datblygu eich perfformiad a'ch technegau hyfforddi mewn chwaraeon.
• Cyflwyno amrywiaeth o gysyniadau damcaniaethol i chi ym myd chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
• Darparu dealltwriaeth o agweddau iechyd a diogelwch cynllunio, cyflwyno ac adolygu sesiynau annog.

Wrth edrych ar:
• Rôl hyfforddwr
• Maeth a hydradu (Cyflwyniad)
• Gofynion corfforol chwaraeon a gweithgarwch corfforol
• Gofynion seicolegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol
• Cyfathrebu â chyfranogwyr • cynllunio sesiynau hyfforddi
• Yr amgylchedd hyfforddi
• Cyflwyno'r sesiwn
• Ymarfer myfyriol

 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Diwrnod 1


Cyflwyniad
Rôl hyfforddwr
Maeth a hydradu
Gofynion corfforol a seicolegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol rheolau a Rheoliadau


Diwrnod 2

Dyletswydd gofal
Cyfathrebu â chyfranogwyr arferion hyfforddi diogel
Sesiynau hyfforddi cynllunio
Hyfforddi blaengar


Diwrnod 3


Paratoi'r amgylchedd annog adolygu sesiynau hyfforddi
Sesiynau ymarferol hunan-ddatblygiad


Diwrnod  4


Sesiynau ymarferol
Ymarfer myfyriol


Diwrnod 5

Mmyfyriwr cyflwyno ymarferol (asesiad)

 

Credydau

20

Hyd y Cwrs

I'w cadarnhau.

Lleoliad

Campws Plas Coch

Asesu

Tasg asesu: ymarferol (20 munud)


Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr gyflawni gweithgaredd ymarferol 20 munud gan ddefnyddio camp o'u dewis. Bydd y sesiwn yn cynnwys y canlynol:
5 munud o gynhesu
Gweithgaredd 10 munud
5 munud yn oeri i lawr
Rhaid i'r myfyriwr gynnal gwiriad diogelwch cyn darparu yn unol â'i asesiad risg ar gyfer y lleoliad cyn ei ddarparu.

Tasg asesu: traethawd ymarfer myfyriol (2000 gair)

Gan ddefnyddio'r sesiynau a gynlluniwyd o fewn tasgau ffurfiannol y modiwl, bydd y myfyriwr yn ysgrifennu traethawd myfyriol sy'n amlinellu eu hymarfer proffesiynol yn briodol. Gan ddefnyddio theori sydd wedi'i harchwilio yn y modiwl, bydd myfyrwyr yn nodi cryfderau presennol yn eu darpariaeth ac yn amlygu meysydd i'w datblygu hefyd er mwyn llywio ymarfer yn y dyfodol.
Bydd y traethawd yn ymgorffori elfennau o bennu nodau a monitro tra'n dangos gallu'r myfyriwr i gynllunio, blaenoriaethu a rheoli eu datblygiad yn effeithiol.

Ffioedd

Rhydd

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top