GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Academi broffesiynol hyfforddi chwaraeon

Academi broffesiynol hyfforddi chwaraeon

Trosolwg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddi chwaraeon?
Bydd y cwrs hwn yn:
• Cynnig cyfleoedd i wella a datblygu eich perfformiad a'ch technegau hyfforddi mewn chwaraeon.
• Cyflwyno amrywiaeth o gysyniadau damcaniaethol i chi ym myd chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
• Darparu dealltwriaeth o agweddau iechyd a diogelwch cynllunio, cyflwyno ac adolygu sesiynau annog.

Wrth edrych ar:
• Rôl hyfforddwr
• Maeth a hydradu (Cyflwyniad)
• Gofynion corfforol chwaraeon a gweithgarwch corfforol
• Gofynion seicolegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol
• Cyfathrebu â chyfranogwyr • cynllunio sesiynau hyfforddi
• Yr amgylchedd hyfforddi
• Cyflwyno'r sesiwn
• Ymarfer myfyriol

 

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Diwrnod 1


Cyflwyniad
Rôl hyfforddwr
Maeth a hydradu
Gofynion corfforol a seicolegol chwaraeon a gweithgarwch corfforol rheolau a Rheoliadau


Diwrnod 2

Dyletswydd gofal
Cyfathrebu â chyfranogwyr arferion hyfforddi diogel
Sesiynau hyfforddi cynllunio
Hyfforddi blaengar


Diwrnod 3


Paratoi'r amgylchedd annog adolygu sesiynau hyfforddi
Sesiynau ymarferol hunan-ddatblygiad


Diwrnod  4


Sesiynau ymarferol
Ymarfer myfyriol


Diwrnod 5

Mmyfyriwr cyflwyno ymarferol (asesiad)

 

Credydau

20

Hyd y Cwrs

 2nd, 3rd, 9th, 10th & 18th Rhagfyr 2019, 9:00 – 17:30.

Lleoliad

Campws Plas Coch

Asesu

Tasg asesu: ymarferol (20 munud)


Bydd yn ofynnol i'r myfyriwr gyflawni gweithgaredd ymarferol 20 munud gan ddefnyddio camp o'u dewis. Bydd y sesiwn yn cynnwys y canlynol:
5 munud o gynhesu
Gweithgaredd 10 munud
5 munud yn oeri i lawr
Rhaid i'r myfyriwr gynnal gwiriad diogelwch cyn darparu yn unol â'i asesiad risg ar gyfer y lleoliad cyn ei ddarparu.

Tasg asesu: traethawd ymarfer myfyriol (2000 gair)

Gan ddefnyddio'r sesiynau a gynlluniwyd o fewn tasgau ffurfiannol y modiwl, bydd y myfyriwr yn ysgrifennu traethawd myfyriol sy'n amlinellu eu hymarfer proffesiynol yn briodol. Gan ddefnyddio theori sydd wedi'i harchwilio yn y modiwl, bydd myfyrwyr yn nodi cryfderau presennol yn eu darpariaeth ac yn amlygu meysydd i'w datblygu hefyd er mwyn llywio ymarfer yn y dyfodol.
Bydd y traethawd yn ymgorffori elfennau o bennu nodau a monitro tra'n dangos gallu'r myfyriwr i gynllunio, blaenoriaethu a rheoli eu datblygiad yn effeithiol.

Ffioedd

Rhydd

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top