Merch gyda'r prosbectws

Cyrsiau Byr

Mae cyrsiau byr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gyfle gwych i ennill gwybodaeth a sgiliau newydd, boed hynny i gefnogi eich datblygiad proffesiynol neu i roi cynnig ar rywbeth newydd.

Cynigir cyrsiau byr fel arfer dros gyfnod o sawl wythnos, sy'n golygu dysgu hyblyg ar gyfer dysgwyr o oedolion.  Dewiswch gwrs o'r rhestr isod neu i gael gwybod mwy cysylltwch â ni ar enquiries@glyndwr.ac.uk

Addysg

E-lythrennedd ar gyfer y gweithle
Dysgu ar gyfer Cyflogadwyedd

Busnes

Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

Cwnsela

Cyflwyniad i Gwnsela

Cymdeithas

Astudiaethau Proffesiynol mewn Goruchwylio

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hyfforddiant Cathetreiddio
Atalgenhedlu, Perthnasau Iechyd a Rhywioldweb Iach
Hanfodion Damcaniaeth Ymlyniad
Cyflwyniad i Iechyd Meddwl
Dysgu ac Addysg mewn Ymarfer
Mentora mewn Ymarfer
Egwyddorion Gofal Clwyfau
Dychwelyd i Nyrsio

Header

Cyrsiau Byr

Mae gan ein cyrsiau ffocws ar yrfaoedd ac maent yn cael eu datblygu er mwyn eich helpu i gyflawni'ch potensial.

Trwy cysylltiadau cryf â diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi ei lunio i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

DIWRNODAU AGORED: Darganfod mwy am Brifysgol Glyndwr Wrecsam ar ein diwrnod agored nesaf.