There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Header

Cyrsiau Byr

Mae gan ein cyrsiau ffocws ar yrfaoedd ac maent yn cael eu datblygu er mwyn eich helpu i gyflawni'ch potensial.

Trwy cysylltiadau cryf â diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi ei lunio i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

DIWRNODAU AGORED: Darganfod mwy am Brifysgol Glyndwr Wrecsam ar ein diwrnod agored nesaf.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top