Header

Cyrsiau Byr

Mae gan ein cyrsiau ffocws ar yrfaoedd ac maent yn cael eu datblygu er mwyn eich helpu i gyflawni'ch potensial.

Trwy cysylltiadau cryf â diwydiant rydym yn sicrhau bod pob un o'n cyrsiau wedi ei lunio i sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnoch i gael gyrfa yn y maes o'ch dewis.

DIWRNODAU AGORED: Darganfod mwy am Brifysgol Glyndwr Wrecsam ar ein diwrnod agored nesaf.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top