GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
university events

digwyddiadau prifysgol

 

Digwyddiadau i ddod

2 Rhag
Cyfres Dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’: Beth ydy herion iechyd y gaeaf a beth allem ni gwneud i’w taclo?
Dydd Llun, Rhagfyr 2, 2019, 1-3yp

Os oes diddordeb gennych mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am herion allweddol yn y meysydd hyn, ymunwch â ni am ein  cyfres dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’? Darperir y gyfres gan staff dysgu iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles, ac yn ffordd hwylus o ddysgu am bwnc newydd. Nid oes angen unrhyw brofiad prifysgol i ddod draw. Beth am oleuo prynhawniau tywyll y gaeaf gyda diod boeth a phynciau difyr?

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


5-7 Rhag
Addasiad o ‘A Christmas Carol’ gan Charles Dickens
Dydd Iau 5/Dydd Gwener 6/Dydd Sadwrn 7, Rhagfyr 2019 7pm/7pm/3pm

Cymerwch gam yn ôl i oes Fictoria gydag addasiad 'Theatr, Teledu a Pherfformio' Prifysgol Glyndŵr o 'A Christmas Carol' gan Charles Dickens.

Cariad mwyaf Ebenezer Scrooge yw arian, nes bod ei hen ffrind a'i bartner busnes, Jacob Marley, yn anfon tri ysbryd i geisio newid ei fywyd ac achub ei enaid.

Drama gyda chaneuon a dawnsfeydd, sy'n addas i'r teulu i gyd!

Ticedi £7 (£5 consesiynau – myfyrwyr, dan 16 a thros 60)

ARCHEBWCH TOCYNNAU


9 Rhag
Cyfres Dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’: ‘Hygge’ – Teimlo’n gynnes a chysurus yn y gaeaf – gwersi hapusrwydd o Ddenmarc!
Dydd Llun, Rhagfyr 9, 2019, 1-3yp

Os oes diddordeb gennych mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am herion allweddol yn y meysydd hyn, ymunwch â ni am ein  cyfres dysgu ‘Cynhesu’r Gaeaf’? Darperir y gyfres gan staff dysgu iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a lles, ac yn ffordd hwylus o ddysgu am bwnc newydd. Nid oes angen unrhyw brofiad prifysgol i ddod draw. Beth am oleuo prynhawniau tywyll y gaeaf gyda diod boeth a phynciau difyr?

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


17 Rhag
Dosbarth Feistr Iechyd Meddwl
Dydd Mawrth, Rhagfyr 17, 2019 10yb – 3yp

Os oes diddordeb gennych mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu ganfod mwy am ein cyrsiau, dewch i'n Dosbarth Feistr Iechyd Meddwl. Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig at yr oes fodern er mwyn gweld sut mae syniadau am iechyd meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn effeithio ar ein safbwyntiau heddiw ac yn gofyn y cwestiwn - beth ydy salwch meddwl? 

Bydd sesiwn y prynhawn yn trin a thrafod lles. Byddwn yn trafod beth a olygir gan les meddwl, archwilio Pum Ffordd at Les, ac yn feddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau cryfhau eu hydwythdedd a theimlo'n dda.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


18 Rhag
Dosbarth Feistr Datblygiad Iechyd Cynunedol
Dydd Mercher, Rhagfyr 18, 2019, 10yb - 3yp

Os oes diddordeb gennych mewn creu cymunedau hapusach ac iachach ac eisiau gwybod mwy am y pwnc, neu os hoffech ganfod mwy am gyrsiau iechyd a lles Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i'n Dosbarth Feistr Datblygiad Iechyd Cymunedol.  Yn y bore cewch eich cyflwyno i rai o herion allweddol cymdeithas heddiw, fel anghydraddoldebau iechyd a gorbwysedd, a sut maen nhw yn ymddangos yn y gymuned. Bydd sesiwn y prynhawn yn archwilio sut y gellir hyrwyddo iechyd a lles yn y gymuned, trafod arloesiadau fel 'rhagnodi cymdeithasol' a hybiau gofal cymunedol. 

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Top