GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
university events

digwyddiadau prifysgol

 

Digwyddiadau i ddod

23 Mai
CIM: Data Fawr ac Amddifyn Enw Da
Dydd Iau, Mai 23, 2019, 6-7.30yp

Mae deallusrwydd data wedi trawsnewid tirwedd busnes a marchnata  yn ystod yr ugain mylnedd diwethaf. Dysgwch sut y gall sefydliadau blaenllaw defnyddio data clyfar i broffilio a thargedu ffyrdd y gall unigolion a sefydliadau masnachol amddiffyn eu brand rhag camddefnydd.

Mi fydd ein harbenigwyr yn sôn am:

  • Marchnata digidol ­- dull a gludir gan ddata: Owen Dale: Darlithiwr busnes ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam
  • Gwella ROI - glanhau data, gwella a phroffilio: Antony Allen, Rheolwr Gyfarwyddwr Data-8 Cyf
  • Amddiffyn enw da eich brand: Katie Mickleburgh, Uwch Gyfreithiwr Cynorthwyol hefo Manleys Solicitors

Mi fydd y noson yn gorffen hefo sesiwn holi ac ateb hefo’n panel arbenigol.

Aelodau: £10 / Aelod sy’n astudio: AM DDIM / Myfyrwyr: £5/  Rhai nad ydynt yn aelodau: £15

ARCHEBWCH RWAN

 


29 Mai
Mona Lisa a'r Peiriant Hedfan - cysylltiadau rhwng Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoloeg
Dydd Mercher, Mai 29, 2019, 5.30-7yp

Mae 2019 yn cynrychioli 500 mlynedd ers marwolaeth Leonardo da Vinci. Mae Martin Kemp, Athro Emeritws mewn Hanes Celf yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Rhydychen yn cael ei ystyried yn un o brif arbenigwyr y byd ar gelf Leonardo da Vinci ac mae wedi cyhoeddi a darlledu'n helaeth ar Leonardo da Vinci a delweddu mewn celf a gwyddoniaeth.

I goffáu pumcanmlwyddiant marwolaeth Leonardo, ac i ddynu sylw at y cysylltiadau rhwng Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoloeg, bydd Martin yn ymweld â Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam i siarad am "Mona Lisa a'r Peiriant Hedfan".

ARCHEBWCH RWAN


3-14 Meh
Sioe Haf Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Dydd Llun 3 - Dydd Gwener 14 Mehefin 2019, 10am - 4pm

Bydd y sioe flynyddol yn cynnwys artistiaid, dylunwyr, gwneuthurwyr a pherfformwyr graddedig sy'n cyflwyno eu gwaith proffesiynol i'w arddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Bydd cyfoeth eang o greadigrwydd, sgiliau ac arbenigedd ar gael o gyrsiau yn amrywio o:

  • Celf & Dylunio
  • Dyluniad Pensaernuralol
  • Cyfrifiaduro
  • Cyfryngau, Dyniaethau a Theatr

11 Meh
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: Adeiladu cymunedau hydwyth
Dydd Mawrth, Mehefin 11, 2019 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol "Adeiladu cymunedau hydwyth”: Beth yw ystyr hydwythedd, a sut y gallen ni helpu cymunedau adlamu yn ystod cyfnodau anodd?

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


18 Meh
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: “Y bwlch iechyd”
Dydd Mawrth, Mehefin 18, 2019 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol: “Y bwlch iechyd” - Pam bod anghydraddoldebau iechyd yn effeithio ar bawb, a beth y gallen ni ei wneud i fynd i afael a nhw.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


25 Meh
Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr
Dydd Mawrth, Mehefin 25, 10am - 4pm

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau iechyd meddwl, dewch i'n Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl.

Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig hyd at y cyfnod presennol i weld sut mae ein syniadau ynghylch iechyd a salwch meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn dylanwadu ar ein barn heddiw a gofyn y cwestiwn - beth yw salwch meddwl? Bydd y prynhawn yn cael ei neilltuo i llesiant. Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu mewn gwirionedd, gan edrych ar y Pum Ffordd at Lesiant, a meddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau i roi hwb i'w gwytnwch a theimlo'n dda.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk 


25 Meh
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: “Cyflwyniad i’r celfyddydau, creadigrwydd a lles”
Dydd Mawrth, Mehefin 25, 2019, 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol: “Cyflwyniad i’r celfyddydau, creadigrwydd a lles”: Pam bod cysylltiad uniongyrchol rhwng creadigrwydd a lles.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


26 Meh
Cwrsfeistr Datblygu Iechyd Cymunedol
Dydd Mercher, Mehefin 26, 2019

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu cymunedau hapusach ac iachach, ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu’r cyrsiau iechyd a lles sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dewch i’n Gwrsfeistr Datblygu Iechyd Cymunedol.

Yn y bore mi fydd cyflwyniad i rai o’r herion allweddol sydd yn wynebu ein cymdeithas, fel anghydraddoldebau iechyd a gordewdra, a sut maen nhw’n datblygu yn y gymuned. Mi fydd y prynhawn yn archwilio sut i hybu iechyd a lles yn y gymuned, wrth drafod newyddbethau fel rhagnodi cymdeithasol a hybau gofal cymunedol.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


2 Gor
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: “Yn yr awyr”
Dydd Mawrth, Gorffennaf 2, 2019 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol: “Yn yr awyr”- Cyflwyniad i lygredd aer a pham ei bod yn her iechyd cyhoeddus mawr.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


9 Gor
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: “Rhagnodi cymunedol ar gyfer iechyd a iechyd meddwl”
Dydd Mawrth, Gorffennaf 9, 2019, 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol:  “Rhagnodi cymunedol ar gyfer iechyd a iechyd meddwl”- Beth ydi o, sut mae’n gweithio a pham mae’n angrheidiol!

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


13-14 Gor
Cerameg Cymru
Dydd Sadwrn 13 a Dydd Sul14 Gorffennaf, 2019, 10yb-5yp

Dewch draw i’r digwyddiad yma sy’n addas ar gyfer y teulu i weld arddangosfeydd cerameg, arddangosiadau a darlithoedd, gweithdai ‘rhowch gynnig arni’, stondinau masnach, tanio Raku, gosodiadau a’n arddangosfa fu’n rhan o “Gwnaed yng Nghymru”.

Mae Cerameg Cymru (mynediad yn rhad ac am ddim) yn gyfle gwych ichi weld gweithiau cerameg gorau gan oddeutu 50 o wneuthurwyr, prynu’n uniongyrchol ganddynt a dathlu diddordeb angerddol Ysgol y Celfyddydau Creadigol mewn cerameg a chreadigedd.

Darganfyddwch fwy


16 Gor
Cyfres Dysgu ‘Noson Olau’: “Pwysigrwydd pobol yn iechyd cyhoeddus”
Dydd Mawrth, Gorffennaf 16, 2019, 6-8yp

Os Oes gennych ddidordeb mewn iechyd a lles ac eisiau dysgu mwy am yr herion allweddol yn y meysydd hyn, beth am fynychu un o’n seminarau ‘noson olau’? Cyflwynir y gyfres gan staff dygsu iechyd, iechyd feddwl a lles mewn lleoliadau anffurfiol ar Gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i fod yn amgylcheddau dysgu ysgogol a hwyl ar gyfer y nosweithiau haf olau. Mi fydd yn nosweithiau yn ymdrin â’r pynciau canlynol: "Pwysigrwydd pobol yn iechyd cyhoeddus”: Pam fod iechyd yn fusnes pawb.

I gadw lle ebostiwch enquiries@glyndwr.ac.uk


Top