Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
university events

digwyddiadau prifysgol

 

Digwyddiadau i ddod

25-27 Ion
Prifysgol Glyndwr Wrecsam: Jam Gemau Byd-Eang 2019
Dydd Gwener 25 - Dydd Sul 27 Ionawr 2019

Ymunwch â'r tîm datblygu gemau arobryn yn PGW ar gyfer safle Jam Gemau Byd-eang mwyaf profiadol Cymru. Mae ein Jamyn cael ei gefnogi gan dîm o ddatblygwyr profiadol o'r byd academaidd a'r diwydiant gemau. Byddwn yn cynnal ffrwd fyw, Holi ac Ateb a nifer o weithgareddau drwy gydol penwythnos y jam.

Mae diogelwch 24 awr ar ein safle ac mae ar agor dros yr holl gyfnod 48 awr. Mae cyfleusterau cael cawod a newid ar gael ar y safle hefyd.

Mae ein Jam ar agor i BAWB (rhaid i fynychwyr o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn). Gellir darparu hyfforddiant sylfaenol ar y safle, ynghyd â mynediad i ddeunyddiau celf a chrefft ar gyfer y rhai hynny sy'n dymuno cymryd rhan mewn prosiectau gemau nad ydynt yn rhai digidol.

DARGANFOD MWY


31 Ion
Creu Amgylchedd Perfformiad Uchel ym Mhêl Droed
Dydd Iau, 31 Ion 2019, 6-8yh

Ydych chi'n angerddol am bêl droed a hyfforddi pêl droed? Ydych chi eisiau dysgu mwy am gael y gorau allan o'ch chwaraewyr?

Mae Creu Amgylchedd Perfformiad Uchel yn floc adeiladu ar gyfer llwyddiant. Mae creu'r amgylchedd yma'n her i unrhyw hyfforddwr a gall gymryd swm sylweddol o amser ac egni. Bydd Seicolegydd Chwaraeon Academi Dinas Caerlŷr a darlithydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Tom King, yn eich darparu gyda mewnwelediad i sut allwn ni grau'r amgylchedd yma o'r gymuned i  elit.


6 CHWEF
Ti Hapusach ac Iachach: Gwneud i'r Addewid Lynu
Dydd Mercher, Chwefror 6, 9.30yb-3.30yp

Os wyt eisiau gwella dy iechyd a lles ac wedi gwneud adduniad i newid dy ffordd o fyw ond ddim yn gwybod sut i barhau gyda'r ymrwymiad honno, dewch i'n sesiwn Ti Hapusach ac Iachach: Gwneud i'r Addewid Lynu.

Bydd y dydd yn cynnwys niver o sesiynau a gweithgareddau'n edrych ar beth mae pobl eisiau ei wneud a pham, sut i newid ymddygiad presennol i adael i newid ddigwydd a gwneud i addunedau blwyddyn newydd lynnu, megis cynyddu gweithgaredd corfforol, rhjoi'r gorau i ysmygu, a bydd hefyd yn darparu blas o sut mae sesiynau o fewn yr adrannau Iechyd a Lles a Gwyddorau Chwaraeon yn y brifysgol yn cael eu rhedeg.


Top