GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
 Campws

Cyfleusterau

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru yn credu mewn rhoi mwy i'w myfyrwyr ac mae gan bob un o'i  darlithwyr a'i staff cefnogi bolisi drws agored sy'n eu galluogi i fod wrth law i roi cymorth myfyrwyr os bydd ganddynt unrhyw bryderon.  Mae maint y dosbarthiadau'n cael ei gadw'n fach sy'n golygu y gall darlithwyr ddod i adnabod eu myfyrwyr yn dda ac y gallant gynnig cyngor a chymorth.

Anogir myfyrwyr i wneud y gorau o'u hamser yn y brifysgol ac i ymgymryd â chyfleoedd i fynd ar leoliadau profiad gwaith ac i gystadlu mewn cystadlaethau busnes cenedlaethol a rhyngwladol. Bu llwyddiannau diweddar mewn cystadlaethau entrepreneuriaeth lle enillodd myfyrwyr leoedd ar y rhaglen Academi Arloesi Ewropeaidd a'r cyfle i gymryd rhan mewn ysgol haf Tsieineaidd.

Mae Campws Plas Coch yn gartref i nifer o Ystafelloedd TG amrywiol sydd â meddalwedd creadigol, cyflwyno a busnes sy'n galluogi myfyrwyr i gael mynediad i'r offer sydd eu hangen i gynhyrchu a chreu eu gwaith.

Mae busnes yn cwrdd â gwyddoniaeth ar gyfer y cwrs seicoleg defnyddwyr ac mae myfyrwyr yn datblygu profiad uniongyrchol o ddefnyddio'r offer diweddaraf a ddefnyddir mewn ymchwil seicolegol a marchnata, gan gynnwys:olrhain llygad, Synwyryddion Croen Galfanig a olrhain wyneb.

Mae'r cwrs Rheolaeth Chwaraeon yn elwa o gyfleusterau chwaraeon rhagorol y Brifysgol, gan gynnwys Stadiwm Cae Ras y brifysgol, maes hyfforddi Parc y Glowyr, Stadiwm Hoci Rhyngwladol, cae pêl-droed 7 a 5 bob-ochr, canolfan chwaraeon gan gynnwys neuadd chwaraeon, canolfan ffitrwydd a stiwdio ddawns a'i labordy perfformiad dynol.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top