GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Am yr ysgol

Am yr ysgol

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth a'n harbenigedd yn yr ystod lawn o feysydd busnes, gan gynnwys cyllid, marchnata, entrepreneuriaeth, rheoli adnoddau dynol, busnes byd-eang, a lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

Mae ein cyrsiau wedi eu harwain gan y proffesiwn ac rydym yn cefnogi'r cynlluniau cymhwyster ar gyfer Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad, a'r Sefydliad Siartredig Marchnata.

Mae'r Ysgol hefyd sy'n datblygu perthnas rhwng yr Ysgol a sefydliadau trwy gynnig cyfleoedd rhwydweithio a DPP i fusnesau yn y rhanbarth.

Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr 

Cysylltwch â ni ar Facebook  a Twitter @NWBSGlyndwr 

Ymunwch â'n rhwydwaith proffesiynol ar Twitter @WGUEnterprise

Cysylltu â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'n cyrsiau neu am gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 293439 neu  e-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Cymryd rhan

Mae ein tîm yn chwilio am bartneriaethau gyda'r gymuned fusnes o hyd er lles ein myfyrwyr ac i alluogi'r Ysgol i helpu ystod o ddiwydiannau gyda'n harbenigedd. Os hoffech ragor o fanylion ar sut y gallwn ni helpu neu os ydych chi eisiau noddi gwobr yn un o'n cystadlaethau, cysylltwch â Laura Gough ar l.gough@glyndwr.ac.uk neu 01978 293997.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top