GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Am yr ysgol

Am yr ysgol

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth a'n harbenigedd yn yr ystod lawn o feysydd busnes, gan gynnwys cyllid, marchnata, entrepreneuriaeth, rheoli adnoddau dynol, busnes byd-eang, a lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

Mae ein cyrsiau wedi eu harwain gan y proffesiwn ac rydym yn cefnogi'r cynlluniau cymhwyster ar gyfer Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad, a'r Sefydliad Siartredig Marchnata.

Mae'r Ysgol hefyd sy'n datblygu perthnas rhwng yr Ysgol a sefydliadau trwy gynnig cyfleoedd rhwydweithio a DPP i fusnesau yn y rhanbarth.

Cyfarfod â'n Cyn-fyfyrwyr 

Cysylltwch â ni ar Facebook  a Twitter @NWBSGlyndwr 

Ymunwch â'n rhwydwaith proffesiynol ar Twitter @WGUEnterprise

Cysylltu â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o'n cyrsiau neu am gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 293439 neu  e-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Cymryd rhan

Mae ein tîm yn chwilio am bartneriaethau gyda'r gymuned fusnes o hyd er lles ein myfyrwyr ac i alluogi'r Ysgol i helpu ystod o ddiwydiannau gyda'n harbenigedd. Os hoffech ragor o fanylion ar sut y gallwn ni helpu neu os ydych chi eisiau noddi gwobr yn un o'n cystadlaethau, cysylltwch â Laura Gough ar l.gough@glyndwr.ac.uk neu 01978 293997.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top