GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
iechyd

Ymchwil

Gellir gosod gwaith ymchwil y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd mewn nifer o feysydd cyffredinol: iechyd a meysydd cysylltiedig; seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth; amaethyddiaeth, gwyddorau milfeddygol a gwyddorau bwyd; gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol; cymdeithaseg; addysg; chwaraeon ac astudiaethau busnes a rheoli.

Wrth galon a chraidd yr amrywiaeth eang hwn o ddiddordebau yw’r dymuniad i roi ymchwil ar waith yn y byd go iawn, pa un a yw hynny’n golygu datblygu technegau addysg newydd, gwella gofal iechyd neu ddatblygu arferion gorau yn y maes.

Mae’r tîm wedi cyhoeddi nifer o lyfrau a phapurau ac wedi creu cysylltiadau cydweithio eang sy’n cael effaith wirioneddol ar eu sectorau.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top