GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cymdeithas

Cymdeithas

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam brofiad sylweddol a hanes hir o gynnig cyrsiau addysg. Mae'n gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr a sefydliadau ac asiantaethau cysylltiedig i sicrhau bod cynnwys ei chyrsiau hi'n adlewyrchu blaenoriaethau cyfredol. Mae ei phartneriaethau agos gydag ysgolion, colegau AB ac awdurdodau addysg lleol yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr a chyfleoedd DPP cynhwysfawr i athrawon.

Graddiwyd cyrsiau ym maes Astudiaethau Plentyndod/Addysg ym Mhrifysgol Glyndŵr yn ail yn y DU a rhif un yng Nghymru ar gyfer boddhad myfyrwyr yn ôl Canllaw Prifysgolion Cyflawn 2016.

Mae'r rhaglenni Astudiaethau Tir yn cael eu cyflwyno o safle Llaneurgain y Brifysgol ac maent yn allweddol i ddarparu mentrau garddwriaethol, amgylcheddol a lles anifeiliaid sylweddol, gan gysylltu â blaenoriaethau cenedlaethol mewn datblygu gwledig a busnes. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau gwych â sefydliadau cadwraeth sy'n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr tir ymgymryd â lleoliadau a theithiau maes.

Gweler ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yn y maes hwn am ragor o fanylion. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top