GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
cyfadran

Ynglŷn â'r Gyfadran

Croeso gan Ddeon y Gyfadran

Croeso'r Deon

"Croeso i Gyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Fel cyfadran sydd newydd ei ffurfio ym mis Awst 2018, mae ein gwreiddiau yn Ysgol Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam 1887 a'r gred o ddwyn ynghyd y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg i archwilio'r gorgyffyrddiad creadigol sy'n bodoli rhwng y meysydd cyffrous hyn wrth geisio sicrhau rhagoriaeth o ran addysgu, ymchwil a chyflogadwyedd.

Mae ein dull addysgu a dysgu sy'n rhoi lle canolog i fyfyrwyr wedi ei deilwra at anghenion y myfyrwyr, ac mae ein darlithwyr yn meithrin diwylliant o gydweithredu gan ymdrechu i'r eithaf i gynorthwyo myfyrwyr gyda'u huchelgeisiau. Rydym yn annog dulliau cadarnhaol ac arloesol o ddysgu ac yn defnyddio grwpiau dysgu bach er mwyn i chi allu cyflawni eich potensial gorau a mynd ymlaen i fwynhau gyrfa lwyddiannus. Rydym yn croesawu ymgeiswyr, beth bynnag fo'ch profiad neu'ch cefndir, i ymuno â ni.

Rwyf yn gobeithio y bydd yr wybodaeth fanylach am ein rhaglenni a staff o ddiddordeb i chi, ac rwyf yn edrych ymlaen at eich croesawu yn bersonol i'r Brifysgol. Newidiodd fy mywyd i oherwydd imi fynd i'r Brifysgol, efallai y gallwn eich cynorthwyo chithau i newid eich bywyd chi. Yn y cyfamser, cofiwch gysylltu â Swyddfa'r Gyfadran lle bydd wyneb cyfeillgar o hyd, yn ogystal â rhywun y gallwch sgwrsio â nhw neu rywun i ddangos y ffordd i chi.

Rydym yma i wneud gwahaniaeth ar eich cyfer chi."

Yr Athro Alec Shepley, Deon Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Athro mewn Ymarfer Celf Cyfoes

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Cyflwyniad

Mae gan Gyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam hanes cyfoethog o arloesedd yn y Celfyddydau a Gwyddoniaeth sy'n dyddio mor bell yn ôl â 1887. Mae gan y Gyfadran amgylchedd croesawgar a bywiog wedi ei ddylunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr o fewn y diwydiannau creadigol a thechnolegol drwy arbenigedd staff ac addysgu rhagorol. I gyfoethogi'r profiad dysgu, ceir cyfleusterau cyfoes, ymweliadau â diwydiant a llawer mwy i wella eich cyflogadwyedd ar ôl i chi astudio gyda ni. Mae'r Gyfadran yn entrepreneuraidd ac yn uchelgeisiol yn ei nod i gyfrannu at dwf economaidd y rhanbarth drwy bartneriaethau diwydiannol cryf a meddwl yn greadigol.

 

Ein cyrsiau

 

Mae llawer o opsiynau astudio ar gael i chi o raddau Israddedig ac Ôl-radd i Gyrsiau Rhan-amser a Byr.

Manylion cyswllt

Buasem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych. Pe hoffech gael gwybod mwy am sut brofiad yw astudio gyda ni, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 01978 293439 neu anfonwch neges e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk

Dylunio
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top