GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ymchwil

Ymchwil

Cyflwyniad

Mae'r Ymchwil o fewn Cyfadran y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gyda gwaith yn cael ei gyflwyno'n fyd-eang. Mae gwaith ymchwil traws-ddisgyblaethol a gwaith ar y cyd yn gyffredin rhwng adrannau, ac mae amrywiaeth o arbenigaethau yn bodoli o fewn y Gyfadran. Mae'r ymchwil hwn hefyd yn cefnogi cysylltiad pobl yng Ngogledd Ddwyrain Cymru â phrosiectau sy'n ymwneud â'r gymuned leol. Mae ein canolfannau Ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil gymhwysol, gan greu canlyniadau sy'n berthnasol i ystod eang o sectorau diwydiannol.

Beth rydym ni'n ei wneud

Mae'r Gyfadran wedi darparu cefnogaeth i gyhoeddi papurau ymchwil ac erthyglau cyfnodolion, a chyflwyno mewn cynadleddau mewn sawl maes pwnc. Mae gan y gyfadran hefyd nifer o gytundebau masnachol mewn gwahanol ddiwydiannau, sy'n cynorthwyo i wella cyflogadwyedd ein myfyrwyr.

Trwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal rhaglen o arddangosfeydd a pherfformiadau, yn ogystal â chyhoeddi darlithiau, cynnig gweithdai a chyflwyno rhaglenni teledu a radio, felly cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau neu cysylltwch er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

Canolfannau Ymchwil

  • Canolfan Ymchwil a Hyfforddiant Uwch Gyfansoddion
  • Y Ganolfan ar Gyfer Polymerau sy'n Hydawdd Mewn Dŵr
  • Grwp Ymchwil Gwneud Penderfyniadau Dadansoddi
  • Grŵp Dylunio, Optimeiddio, Gweithgynhyrchu ac Efelychu Mecaneg Cyfrifiannu
  • Ymchwil Gymhwysol Mewn Labordai Cyfrifiadura
  • Canolfan Ymchwil y Celfyddydau Creadigol

Pynciau Ymchwil 

Mae gennym nifer gynyddol o fyfyrwyr ymchwil sy'n astudio amrywiaeth anferthol o bynciau.

Yn ogystal â'r grwpiau hyn mae'r Gyfadran wedi adnabod y meysydd ymchwil canlynol sy'n bwysig o safbwynt strategol wrth iddynt ddod ag ymchwilwyr ynghyd i feysydd sydd â chrynswth hanfodol:

•             Uwch Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu
•             Adeiladu
•             Biopolymerau (diraddiad inswlin, chitosans teilwredig, biowlychwyr newydd)
•             Cyfrifiadura (datblygu a defnyddio algorithmau, deallusrwydd ac optimeiddio, OIT, rhwydweithio a diogelwch seiber,        technolegau iechyd a byw cynorthwyol
•             Bwyd (Rhoi gwerth i wastraff bwyd)
•             Ynni (Gyriad trydanol, cerbydau trydanol, grid y dyfodol, rheolaeth thermol a rheoli system bŵer drydanol)
•             Addysgu (creadigrwydd ac anghenion addysgol arbennig, dulliau addysgu arloesol)
•             Gwaith Fforensig (defnyddio cŵn mewn sefyllfaoedd ar ôl ffrwydradau, defnyddio dronau wrth ymchwilio i safle trosedd,                       inciau anweddol mewn bancnodau plastig.
•             Technoleg y gofod (opteg, dynameg tenynnau, gyriad trydanol)
•             Technolegau ymgolli (AI, VR, chwarae gemau)
•             Y Celfyddydau a Chymdeithas (y celfyddydau ym maes iechyd a lles, fab lab)
•             Cymunedau Cynaliadwy (dinasyddiaeth, crefftau digidol, technolegau newydd)

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar gyfer gradd ymchwil neu gydweithio gydag ymchwilydd cysylltwch â Dr Susan Liggett s.liggett@glyndwr.ac.uk.

Efallai bydd yn ddefnyddiol i chi gyfeirio at ein canllaw ar yr hyn sydd angen ei wybod cyn gwneud cais.

 

 
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top