GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Siop Gelf

Siop Gelf

Mae'r Siop Gelf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cadw amrywiaeth helaeth o ddeunyddiau celf arbenigol a chyffredinol, gan gynnwys:

 • Papur
 • Olew ac Acrylig
 • Dyfrlliw a phaentiau cymysg parod
 • Brwsys
 • Padiau Braslunio
 • Bwrdd dodi a Bwrdd Ewyn
 • Pastalau inc, sialc a olew
 • Golosg
 • Portffolios a Ffolderi Cyflwyno
 • Modelu Clai, offer PVA a Chardiau Lliw
 • Fframiau Canfas wedi'u preimio a'u hymestyn

a mwy....

Rydym wedi ein lleoli yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, 49 Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1PF. 

Ein horiau agor yw  dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 1pm (yn ystod y tymor yn unig)..

Beth am fwynhau diod a byrbryd poeth yn ein caffi sydd ar y safle hefyd!!

Am ragor o wybodaeth neu i wirio a oes gennym eitem benodol mewn stoc, gallwch ffonio ni ar 01978 293505 oneu anfonwch e-bost c.allman@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top