GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Isod gallwch ddarganfod rhagor am y gweithgareddau y mae ein staff a'n myfyrwyr wedi bod yn cymryd rhan ynddynt yn ddiweddar. Mae gennym ystod o Ddyddiau Pwnc ar gael yn ogystal â digwyddiadau prifysgol ehangach. Dewch i weld drosoch eich hunain!

Y Newyddion Diweddaraf

Gwyddoniaeth fforensig

Cynhaliwyd ymarfer dysgu safle trosedd uchel ei broffil ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae ymarfer dysgu mawr wedi digwydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – gyda myfyrwyr yn gweithio gyda’r gwasanaethau brys i ymateb i ddigwyddiad wedi’i efelychu.

Darganfyddwch fwy am ein cwrs BSc Gwyddoniaeth Fforensig
Darlunio

Gyrfa myfyrwraig raddedig yn y celfyddydau a busnes yn cael hwb drwy leoliad gyda theatr flaenllaw

Mae un o raddedigion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael profiad gwerthfawr yn un o theatrau enwocaf Gogledd Cymru diolch i raglen sy'n cysylltu'r celfyddydau a busnes.

Darganfyddwch fwy am ein gradd Darlunio
Peirianneg Aero a Mec

Myfyriwr graddedig yn dychwelyd i'r brifysgol i rannu awgrymiadau ar yrfaoedd gyda Bentley

Mae myfyriwr graddedig a gafodd swydd mewn cwmni moduro o bwys o ganlyniad i'w astudiaethau wedi dychwelyd i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam - i helpu pobl eraill i gerdded yn ôl eu traed.

Darganfyddwch fwy am ein BSc Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol
Ymarfer Celf

Myfyrwraig i drafod celf a thechnoleg mewn arddangosfa ym Mangor

Bydd artist a ddaeth yn ôl i astudio ôl-raddedig ar ôl nifer o flynyddoedd yn dangos ei gwaith mewn arddangosfa ym Mangor.

Darganfyddwch ein MA Ymarfer Celf
Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Y Brifysgol i roi cynnig ar record byd fel rhan o Jam Gemau Byd Eang

Gemwyr yn ymgasglu ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam y penwythnos 'ma â'r nod o dorri Record y Byd.

Mwy am ein BSc Datblygu Gemau Cyfrifiadur
Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy

Myfyrwraig ynni adnewyddadwy yn bachu ei swydd gyntaf yn y diwydiant - tra yn y brifysgol!

Mae myfyrwraig ynni adnewyddadwy'n dathlu ar ôl cael ei swydd gyntaf yn y diwydiant - cyn iddi hyd yn oed orffen ei chwrs.

Darganfyddwch fwy am ein BSc Peirianneg Adnewyddadwy a Chynaliadwy
Celfyddyd Gemau

Myfyrwraig Celfyddyd Gemau i arddangos mewn gŵyl o fri yn Siapan

Bydd myfyrwraig celfyddyd Gemau o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn arddangos ei gwaith yn un o wyliau celfyddydol mwyaf adnabyddus Japan

Darllenwch fwy am ein BA (Anrh) Celfyddyd Gemau
Cyfrifiadura

Myfyrwraig yn canmol y brifysgol am roi cymorth i'w galluogi i lwyddo mewn diwydiant

Mae myfyrwraig raddedig o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam sydd wedi cael ei swydd gyntaf yn y diwydiant mae hi'n ei hoffi wedi canmol y Brifysgol am roi'r cymorth oedd arni ei angen er mwyn llwyddo.

Mwy am ein BSc (Anrh) Cyfrifiadura
Astudiaethau myfyriwr Glyndŵr yn gosod sylfeini llwyddiant ym myd adeiladu

Astudiaethau myfyriwr Glyndŵr yn gosod sylfeini llwyddiant ym myd adeiladu

Mae myfyriwr Rheolaeth Adeiladwaith wedi rhoi ei sgiliau ar waith mewn prosiect mawr i adeiladu ysgol newydd o’r radd flaenaf yn Sir y Fflint.

Darganfyddwch fwy am cwrs BSc Rheoli Adeiladu
Wrexham Glyndwr University unveils latest Degree Apprenticeships

Prentisiaethau gradd newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cyhoeddi prentisiaethau gradd newydd - yn ateb yr ofyn am sgiliau allweddol fel peirianneg a seiberddiogelwch yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top