Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years


Polisi Cwcis

 

Beth yw cwcis?

Mae cwci'n ffeil fach sy'n helpu eich porwr gwe lywio drwy wefan benodol. Gall y cwci gael ei ddarllen nes ymlaen gan y porwr gwe yn ôl y gofyn. Mae'r defnydd o cwcis yn ffordd gyfleus o alluogi cyfrifiaduri gofio gwybodaeth benodol yn ymwneud â gwefan yr ymwelwyd â hi. Gellir wedyn adalw'r data cwci hwn sy'n ein galluogi i addasu ein tudalennau a gwasanaethau ar y we yn unol â hynny.

Sut mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn defnyddio cwcis?
Mae cwcis yn ein galluogi i adnabod eich dyfais, neu'ch adnabod chi pan fyddwch wedi mewngofnodi. Rydym yn defnyddio cwcis sy'n gwbl angenrheidiol i'ch galluogi i symud o gwmpas y safle, neu i ddarparu rhai nodweddion sylfaenol. Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ymarferoldeb y wefan drwy storio eich dewisiadau, er enghraifft. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i helpu i wella perfformiad ein gwefan i ddarparu gwell profiad i'r defnyddiwr.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i gasglu ystadegau (nid personol) am y defnydd o'r safle yn gyffredinol. Gall cookies gael eu defnyddio hefyd i gyflwyno hysbysebion ar-lein wedi'u teilwra drwy wefannau trydydd parti, gan gynnwys Facebook a rhai sy'n rhan o rwydwaith arddangos Google. Efallai y bydd y cwcis yn cael eu defnyddio i deilwra'r hysbysebion sy'n seiliedig ar yr adrannau o'n gwefan yr ydych wedi ymweld â nhw. Gallwch ddewis peidio ymwneud â defnydd Google o gwcis drwy ymweld â'u Rheolwr Dewisiadau Hysbysebion. Nid yw cwcis yn cael eu defnyddio i ddal na chadw gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.

Y Mathau o gwcis a ddefnyddir

Mae'r rhan fwyaf o gwcis y deuir ar eu traws wrth bori gwefannau Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael eu hystyried yn gwcis ‘trydydd parti’. Mae hyn yn golygu bod y wefan wedi defnyddio nodwedd a gyflenwir gan ddarparwr allanol, fel Facebook neu Google Maps sy'n pennu'r cwci. Nid yw cwcis trydydd parti yn eu hanfod yn fwy neu'n llai o risg na chwcis parti cyntaf. Yr unig beth i'w gofio yw mai'r darparwr allanol, ac nid y brifysgol, sy'n penderfynu pa fath o wybodaeth sy'n cael ei storio a sut mae'n cael ei defnyddio.

Mae'r math mwyaf cyffredin o gwci a ddefnyddir ar ein gwefan yn cael ei osod gan Google Analytics, sy'n darparu data ystadegol dienw i ni i ddangos tueddiadau defnydd ac i gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau am y mathau o gynnwys sydd fwyaf poblogaidd.

Mae'r gwasanaeth 'Google Analytics' yn defnyddio cwcis i helpu i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn llywio ein gwefannau. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynglŷn â'n gwefannau yn cael ei throsglwyddo i a'i chadw gan Google, Inc. ar weinyddwyr a all gael eu gwesteia yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google, Inc yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion gwerthuso defnydd o'n gwefan, llunio adroddiadau ar weithgaredd y wefan i weithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau cysylltiedig eraill i Brifysgol Glyndwr Wrecsam.

Gall Google, Inc. hefyd efallai drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd parti yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google, Inc. Ni fydd Google, Inc. n cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google, Inc. Gallwch wrthod â defnyddio cwcis drwy ffurfweddu eich porwr gwe i wneud hynny. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i brosesu data amdanoch chi gan Google, Inc. yn y dull ac i'r dibenion a nodir uchod.

 

Sut i reoli neu ddileu cwcis

Ni fydd Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, pe baech yn dewis i analluogi, gwrthod neu flocio ein cwcis, efallai na fydd rhannau o'n gwefan yn gweithredu'n llawn.

Gallwch reoli cwcis o'r safle hwn, gan gynnwys eu blocio neu eu dileu, drwy newid y gosodiadau yn eich porwr gwe. Fodd bynnag, noder y gall dileu cwcis olygu na fydd rhannau o'r safle hwn a'i wasanaethau ar-lein yn gweithio yn ôl y disgwyl.

Am ragor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys diffiniad manwl, a sut i reoli eich gosodiadau cwcis a gosodiadau'r porwr, ewch i All About Cookies.

Ceir offeryn defnyddiol a fydd yn eich galluogi i reoli llawer o cwcis olrhain trydydd parti yn y Fenter Hysbysebu Rhwydwaith.

Top