Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years


Polisi Cwcis

 

Beth yw cwcis?

Mae cwci'n ffeil fach sy'n helpu eich porwr gwe lywio drwy wefan benodol. Gall y cwci gael ei ddarllen nes ymlaen gan y porwr gwe yn ôl y gofyn. Mae'r defnydd o cwcis yn ffordd gyfleus o alluogi cyfrifiaduri gofio gwybodaeth benodol yn ymwneud â gwefan yr ymwelwyd â hi. Gellir wedyn adalw'r data cwci hwn sy'n ein galluogi i addasu ein tudalennau a gwasanaethau ar y we yn unol â hynny.

Sut mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn defnyddio cwcis?
Mae cwcis yn ein galluogi i adnabod eich dyfais, neu'ch adnabod chi pan fyddwch wedi mewngofnodi. Rydym yn defnyddio cwcis sy'n gwbl angenrheidiol i'ch galluogi i symud o gwmpas y safle, neu i ddarparu rhai nodweddion sylfaenol. Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella ymarferoldeb y wefan drwy storio eich dewisiadau, er enghraifft. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i helpu i wella perfformiad ein gwefan i ddarparu gwell profiad i'r defnyddiwr.

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i gasglu ystadegau (nid personol) am y defnydd o'r safle yn gyffredinol. Gall cookies gael eu defnyddio hefyd i gyflwyno hysbysebion ar-lein wedi'u teilwra drwy wefannau trydydd parti, gan gynnwys Facebook a rhai sy'n rhan o rwydwaith arddangos Google. Efallai y bydd y cwcis yn cael eu defnyddio i deilwra'r hysbysebion sy'n seiliedig ar yr adrannau o'n gwefan yr ydych wedi ymweld â nhw. Gallwch ddewis peidio ymwneud â defnydd Google o gwcis drwy ymweld â'u Rheolwr Dewisiadau Hysbysebion. Nid yw cwcis yn cael eu defnyddio i ddal na chadw gwybodaeth bersonol at unrhyw ddiben arall.

Y Mathau o gwcis a ddefnyddir

Mae'r rhan fwyaf o gwcis y deuir ar eu traws wrth bori gwefannau Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael eu hystyried yn gwcis ‘trydydd parti’. Mae hyn yn golygu bod y wefan wedi defnyddio nodwedd a gyflenwir gan ddarparwr allanol, fel Facebook neu Google Maps sy'n pennu'r cwci. Nid yw cwcis trydydd parti yn eu hanfod yn fwy neu'n llai o risg na chwcis parti cyntaf. Yr unig beth i'w gofio yw mai'r darparwr allanol, ac nid y brifysgol, sy'n penderfynu pa fath o wybodaeth sy'n cael ei storio a sut mae'n cael ei defnyddio.

Mae'r math mwyaf cyffredin o gwci a ddefnyddir ar ein gwefan yn cael ei osod gan Google Analytics, sy'n darparu data ystadegol dienw i ni i ddangos tueddiadau defnydd ac i gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau am y mathau o gynnwys sydd fwyaf poblogaidd.

Mae'r gwasanaeth 'Google Analytics' yn defnyddio cwcis i helpu i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn llywio ein gwefannau. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci yngl┼Ěn â'n gwefannau yn cael ei throsglwyddo i a'i chadw gan Google, Inc. ar weinyddwyr a all gael eu gwesteia yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google, Inc yn defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion gwerthuso defnydd o'n gwefan, llunio adroddiadau ar weithgaredd y wefan i weithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau cysylltiedig eraill i Brifysgol Glyndwr Wrecsam.

Gall Google, Inc. hefyd efallai drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle bo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd parti yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google, Inc. Ni fydd Google, Inc. n cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google, Inc. Gallwch wrthod â defnyddio cwcis drwy ffurfweddu eich porwr gwe i wneud hynny. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i brosesu data amdanoch chi gan Google, Inc. yn y dull ac i'r dibenion a nodir uchod.

 

Sut i reoli neu ddileu cwcis

Ni fydd Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol. Fodd bynnag, pe baech yn dewis i analluogi, gwrthod neu flocio ein cwcis, efallai na fydd rhannau o'n gwefan yn gweithredu'n llawn.

Gallwch reoli cwcis o'r safle hwn, gan gynnwys eu blocio neu eu dileu, drwy newid y gosodiadau yn eich porwr gwe. Fodd bynnag, noder y gall dileu cwcis olygu na fydd rhannau o'r safle hwn a'i wasanaethau ar-lein yn gweithio yn ôl y disgwyl.

Am ragor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys diffiniad manwl, a sut i reoli eich gosodiadau cwcis a gosodiadau'r porwr, ewch i All About Cookies.

Ceir offeryn defnyddiol a fydd yn eich galluogi i reoli llawer o cwcis olrhain trydydd parti yn y Fenter Hysbysebu Rhwydwaith.

Top