Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Clirio

Clirio

 

MAE EIN LLINELL GYMORTH GLIRIO AR AGOR GWELD EIN CYRSIAU

Heb le eto mewn prifysgol i gychwyn ym Medi? Aros am ganlyniadau arholiad ac yn pryderu na fyddwch yn llwyddo i gael yr hyn sydd ei angen arnoch chi?  Yn hyderus eich bod wedi rhagori yn eich arholiadau ysgol/coleg ac yn ailystyried eich opsiynau ar gyfer Medi? Dych chi ddim ar eich pen eich hun!

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn eich sefyllfa yn cael lle drwy Glirio. Nid yw'n ateb i bob nad ydynt wedi gwneud cystal â'r disgwyl yn eu harholiadau yw e, ac nid oes rhaid iddo fod yn sgrialfa funud olaf am leoedd.  

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam credwn fod y cyfnod clirio mewn gwirionedd yn gyfle i chi ddod o hyd i'r cwrs sy'n iawn i chi yn gyflym ac yn ddi-boen, ac rydyn ni yma i'ch helpu trwy bob cam o'r broses.

Cliciwch yma am ein hamserau agor Clirio

Beth yw 'Clirio'?

Clirio yw'r cyfnod o fis Gorffennaf i Hydref pan gaiff lleoedd eu cwblhau ar gyfer mynediad i'r brifysgol yn 2018.  Bydd ymgeiswyr sydd eisoes yn system UCAS yn dewis eu dewis Clirio drwy UCAS, ac bydd y rhai nad ydynt eisoes wedi gwneud cais yn gallu naill ai cwblhau cais UCAS neu wneud cais i ni trwy ein ffurflen gais uniongyrchol. 

Gallwch fynd trwy glirio os:

  • Nad ydych wedi gwneud cystal â'r disgwyl ac felly heb gael lle yn y brifysgol gyntaf o'ch dewis neu'r ail ddewis.
  • Ydych chi wedi bodloni neu wedi rhagori ar amodau eich cynnig gwreiddiol ac nawr eisiau cael eich ystyried ar gyfer cwrs gradd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam (gelwir hyn yn Addasiad).
  • Byddwch chi heb wneud cais eto ond eisiau dechrau'r brifysgol ym mis Medi 2018.

Ein hargymhellion clirio...

Mae ein Tîm Derbyniadau profiadol yn delio â'r cyfnod Clirio bob blwyddyn, ac maent wedi llunio awgrymiadau y gobeithiwn y bydd o gymorth ichi. Os oes angen rhagor o gyngor arnoch, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Os nad ydych yn siŵr a ydym yn iawn ichi, cliciwch ar y botwm 'Pam Dewis Ni' isod i gael gwybod mwy am yr hyn sydd gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam i'w gynnig ac i ddarllen barn rhai o'n myfyrwyr.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top