Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyfleusterau Awyr Agored

Yn ogystal â'n lleoliadau dan do, mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam hefyd yn gartref i nifer o leoliadau awyr agored o'r radd flaenaf. Mae'r cyfleusterau eithriadol wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau rhyngwladol.

Mae'r Brifysgol drws nesaf hefyd i Stadiwm Pêl-droed y Cae Ras, gartref i CPD Wrecsam yn ogystal â chynnal nifer o ddigwyddiadau cerddorol, megis Stereophonics ac Olly Murs.

Mae ein lleoliadau ar gael i'w llogi gan fyfyrwyr a staff y Brifysgol a chan aelodau'r gymuned leol. Ebostiwch sportsbookings@glyndwr.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Cewch weld ein rhestr brisiau yma.

Stadiwm Hoci

Stadiwm Hoci

Mae Stadiwm Hoci Rhanbarthol Gogledd Cymru yn gyfleuster rhyngwladol sy'n seiliedig ar ddŵr gyda seddau ar gyfer 200 o wylwyr a llifoleuadau.

Mae'r cyfleuster eithriadol hwn wedi bod yn gartref i nifer o ddigwyddiadau rhyngwladol, gan gynnwys Tlws Gwledydd EuroHockey (dynion), gemau Prawf Rhyngwladol, Twrnamaint Cwpan Celtaidd Iau i enwi ond ychydig.

Mae Stadiwm Hoci Prifysgol Glyndŵr hefyd yn gartref i Glwb Hoci Wrecsam Glyndŵr (Iau, Dynion a Merched).

Cae Artiffisial Tywod

Mae'r cae llifogydd hwn yn fwrlwm o weithgarwch ar ôl iddi nosi ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, gellir defnyddio'r maes hwn ar gyfer gemau pêl-droed llawn a bach ac mae ganddo pyst golau sy'n gweddu i'r ddau angen.

Cyfleusterau awyr agored

Parc y Glowyr

Wedi'i leoli tua 2 filltir o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, ym mhentref Gresffordd y mae'r cyfleuster tir hyfforddi Parc y Glowyr pwrpasol.

Fe'i hadeiladwyd yn wreiddiol yn 1997 am gost o £750,000, ac fe'i hystyrir yn eang ym myd pêl-droed Prydain i fod yn un o'r meysydd hyfforddi gorau y tu allan i'r Gynghrair Pêl-droed.

Ynghyd â Chlwb Pêl-droed Wrecsam a Chroesgadwyr Gogledd Cymru Rygbi'r Gynghrair, mae Barcelona, Rangers a Thimau Pêl-droed a Rygbi Cynghrair Cymru wedi ei ddefnyddio i hyfforddi.

Mae'r cyflester yn cynnwys nifer o gaeau glaswellt a cae glaswellt synthetig trydedd genhedlaeth neu 3G, tra modern a chanddo ddiwyg glaswellt naturiol realistig.

Defnyddir y cyfleusterau ar gyfer chwaraeon y Brifysgol yn ogystal  â gwella cyfleoedd academaidd i fyfyrwyr ar nifer o gyrsiau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr.

Parc y Glowyr
Cynigion Arbennig
Top